TERAPIA LOGOPEDYCZNA

(zestawienie bibliograficzne na podstawie zbiorów

Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku)

WYDAWNICTWA ZWARTE:

 1. Błachnio Krystyna: Vademecum logopedyczne: dla studentów pedagogiki
 2. Demel Genowefa: Elementy logopedii.- Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1986
 3. Demel Genowefa: Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola.- Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1983
 4. Diagnoza i terapia w logopedii / pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty ; Towarzystwo Kultury Języka. Sekcja Logopedyczna. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2008.
 5. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną : teoretyczne determinanty problemu / red. nauk. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012.
 6. Diagnoza logopedyczna : podręcznik akademicki / red. nauk. Ewa Czaplewska, Stanisław Milewski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.
 7. Kloc Maciej: Historyjki logopedyczne z ćwiczeniami artykulacyjnymi.- Gdańsk: Harmonia, 2013
 8. Krupa Dorota, Pszczółka Jolanta: Zabawy logopedyczne na cztery pory roku: scenariusze do zajęć grupowych dla dzieci w wieku przedszkolnym.- Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014
 9. Lichota Edyta: Terapia wad wymowy.- Kraków; Oficyna Wydawnicza Impuls, 20059.
 10. Logopedia : pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2001.
 11. Logopedia - pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 1, Interdyscyplinarne podstawy logiki / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2003.
 12. Logopedia - pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 2, Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2003.
 13. Logopedia : wybrane aspekty historii, teorii i praktyki / red. nauk. Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray ; [aut. tomu Ewa Bartczak et al.]. - Gdańsk : Harmonia Universalis, cop. 2012.
 14. Oczkoś Mirosław: Sztuka poprawnej wymowy czyli o bełkotaniu i faflunieniu.- Warszawa: Wydawnictwo RM, 2007
 15. Rodak Hanna: Terapia dziecka z wadą wymowy.- Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2002
 16. Sprawka Romana, Graban Joanna: Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4 do 7 lat.- Gdańsk: Harmonia, 2011
 17. Sprawka Romana: Terapia logopedyczna głosek szeregu syczącego : scenariusze zajęć . - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014.
 18. Sprawka Romana: Terapia logopedyczna głosek szeregu szumiącego : scenariusze zajęć . - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011.
 19. Sprawka Romana: Terapia logopedyczna różnicowania artykulacji głosek: sz-s, s-ś, sz-ś.- Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2012
 20. Styczek Irena: Logopedia.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983
 21. Szwajkowska Elżbieta, Szwajkowski Witold: Logopedyczne opozycje głoskowe.- Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2012
 22. Szwajkowska Elżbieta, Szwajkowski Witold: Rymowanki na trzy szeregi logopedyczne: ciszący, syczący, szumiący.- Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2012
 23. Zaorska Marzanna: Wskazówki do działań logopedycznych w pracy logopedy szkolnego: wybrane zagadnienia: Toruń.- Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2009

CZASOPISMA:

 1. Błaszczyk – Sadowska Anna: Profilaktyka logopedyczna // Wychowanie w Przedszkolu.- 2009, nr 9, s. 56-58
 2. Dittfeld Bożena: Profilaktyka logopedyczna // Wychowanie w Przedszkolu.- 2009, nr 5, s.54-56
 3. Kubacik Małgorzata: Profilaktyka logopedyczna // Wychowanie w Przedszkolu.- 2008, nr 6, s. 48-49
 4. Opler – Kłusek Grażyna: Zajęcia logopedyczne // Życie Szkoły.- 2002, nr 1, s. 28-34
 5. Woźniak – Wróblewska Małgorzata: Profilaktyka wad wymowy // Wychowanie w Przedszkolu.- 2007, nr 11, s. 40-42