Bezpieczeństwo współczesnego świata

 

( Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 – 2013 w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku)

 

Wydawnictwa zwarte

 

 1. Ciupiński Andrzej : Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej : geneza – rozwój - funkcjonowanie.. – Warszawa : Difin, 2013-12-14
 2. Demkowicz Andrzej : Integracja Europy Zachodniej w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony : od EWO do WEPBiO. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007
 3. Fehler Włodzimierz (red nauk.) : Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym. – Warszawa : Arte, 2009
 4. Fehler Włodzimierz (red. nauk.) : Współczesne bezpieczeństwo. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe GRADO, 2005
 5. Gierszewski Janusz : Bezpieczeństwo Społeczne : studium z zakresu bezpieczeństwa narodowego. – Warszawa : Difin, 2013
 6. Gierszewski Janusz : Bezpieczeństwo wewnętrzne : zarys systemu. – Warszawa : Difin, 2013
 7. Gierszewski Janusz : Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego. – Warszawa : Difin, 2013
 8. Korzeniowski Leszek F. : Podstawy nauk o bezpieczeństwie. – Warszawa : Difin, 2012
 9. Koziej Stanisław : Między piekłem a rajem : szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006
 10. Kruczyński Wojciech, Droździak Paweł : Zawsze bezpieczna : psychologiczne aspekty samoobrony kobiet. – Warszawa : Pruszyński i S-ka, 2003
 11. Kunikowski Jerzy : Słownik podstawowych terminów wiedzy i edukacji do bezpieczeństwa. – Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2005
 12. Kuźniar Roman : Bezpieczeństwo Międzynarodowe. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012
 13. Mażewski Lech : Bezpieczeństwo Publiczne : stany nadzwyczajne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 1918 – 2009. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010
 14. Misiuk Andrzej : Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego. – Warszawa : Wydawnictwa akademickie i profesjonalne, 2008
 15. Moczuk Eugeniusz : Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa Lokalnego. –Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009
 16. Nowak Eugeniusz, Nowak Maciej : Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego. – Warszawa Difin, 2011
 17. Olszewski Ryszard : Bezpieczeństwo współczesnego świata. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005
 18. Pawlikowska Iwona : Współpraca subregionalna na rzecz bezpieczeństwa w koncepcjach polityki bezpieczeństwa państw Europy Środkowej. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003
 19. Pieprzny Stanisław : Administracja bezpieczeństwa i porządku Publicznego. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008
 20. Serafin Tomasz, Parszowski Sergiusz : Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : stan prawny na 10 kwietnia 2011 roku. – Warszawa : Difin, 2011
 21. Urban Andrzej : Bezpieczeństwo Społeczności lokalnych. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009
 22. Wawrzyk Piotr : Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009
 23. Wojtaszczyk Konstanty A., Materska – Sosnowska : Bezpieczeństwo państwa. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009
 24. Zięba Ryszard : Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008
 25. Zięba Ryszard : Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007

                                                                      

                                                                                       Opracowała A. Wilk