Bezpieczna szkoła

( Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 – 2015 w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku )

Wydawnictwa zwarte

 1. Andrzejewska Anna : Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne. – Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2014
 2. Bednarek Józef, Andrzejewska Anna ( red. Nauk.) : Cyberświat – możliwości i zagrożenia. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2009
 3. Borecka-Biernat Danuta (red. nauk.) : Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011
 4. Guz Sabina, Andrzejewska Jolanta (red.) : Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, 2008
 5. Holtkamp Jurgen : Co ogłupia nasze dzieci?: nowe media jako wyzwanie dla rodziców. - Kraków : Wydawnictwo Salwator, 2011
 6. Jędrzejko Mariusz, Taper Agnieszka : Dzieci a multimedia. – Warszawa-Dąbrowa Górnicza : Oficyna Wydawnicza ASPRA – JR, 2012
 7. Kowalski Mirosław (red.) : Internet między edukacją, bezpieczeństwem a zdrowiem. – Tychy : Maternus Media, 2008
 8. Kowalski Robin M., Limber Susan P., Agatston : Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010
 9. Kształcenie i wychowanie młodzieży na rzecz bezpieczeństwa : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli (oprac. Zespołowe pod red. Tadeusza Siudy) : Ministerstwo Edukacji Narodowej. – Warszawa : Oficyna Wydawniczo – Poligraficzna „Adam”, 2007
 10. Kunikowski Jerzy : Słownik podstawowych terminów wiedzy i edukacji do bezpieczeństwa. – Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2005
 11. Kwiatkowska - Łozińska Mariola : „Żyj bezpiecznie i zdrowo” – program profilaktyczno – wychowawczy edukacji zdrowotnej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007
 12. Lawson Sarah : Jak pomóc zastraszonemu dziecku : poradnik dla rodziców i wychowawców. – Warszawa : Kielce : Wydawnictwo „Jedność”, 2006
 13. Lewowicki Tadeusz, Siemieniewski Bronisław (red. nauk.) : Cyberprzestrzeń i edukacja. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012
 14. Pyżalski Jacek : Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012
 15. Taraszkiewicz Małgorzata, Kordziński Jarosław : Bezpieczna i przyjazna szkoła. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009
 16. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum : Ministerstwo Edukacji Narodowej. – Warszawa, 2009

Wydawnictwa ciągłe

 1. Bezpieczne ferie – scenariusz lekcji // Życie Szkoły. – 2015, nr 3, s. 41 - 42
 2. Bogacka - Osińska Bogumiła : Edukacja dla bezpieczeństwa życia // Życie Szkoły. – 2009, nr 6, s. 12 - 16
 3. Borucka Hanna : Badanie poczucia bezpieczeństwa ucznia // Nauczanie Początkowe. – 2005/2006, nr 2, s. 58 - 60
 4. Cieśla Elżbieta, Markowska Małgorzata : Bezpieczeństwo ćwiczących na zajęciach ruchowych // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 1, s. 21 – 27
 5. Cudzik Edyta, Wysocka Jolanta : Bezpieczne i wesołe zabawy w szkole – metoda projektu // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 1, s. 74 – 87
 6. Dobraczyńska Anna : Bądź bezpieczny w Internecie ! : pomysł na projekt edukacyjny // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 1, s. 20 - 27
 7. Dobrołowicz Justyna : Jak zapobiegać zagrożeniom płynącym z sieci // Nauczanie początkowe. – 2008/2009, nr 1, s. 15 – 20
 8. Dołęgowska Joanna ; Bezpieczne ferie // Życie Szkoły. – 2009, nr2, s. 55 – 56
 9. Gajda Sylwia, Więckiewicz Anna : Bezpieczni w Internecie : propozycje działań // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 11, s. 7 – 9
 10. Glik Joanna : Zjawisko agresji dziecięcej w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 8, s. 48 - 52
 11. Góralczyk Ewa : Szkolne umowy i porozumienia // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 3, s. 14 – 22
 12. Górnikiewicz Marcin Adrian : Dyrektor gwarantem bezpieczeństwa w szkole // Nowa Szkoła. – 2008, nr 9, s. 29 – 33
 13. Grabowska Agata : Czy Internet jest bezpieczny dla dziecka? // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 1, s. 33 – 43
 14. Gromelska Agnieszka : Być bezpiecznym na drodze – scenariusz zajęć świetlicowych // Życie Szkoły. – 2014, nr 2, s. 26 - 27
 15. Grząba Dorota, Michałuszko Beata : Bezpieczny Internet : program profilaktyczny z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 12, s. 18 – 20
 16. Gromelska Agnieszka : Bezpieczna droga do szkoły : scenariusz zajęć świetlicowych // Świetlica w Szkole. – 2011, nr3, s. 23
 17. Jakubowska Małgorzata : Jak Bambo opuszcza afrykańskie kraje i jak zimową nauczkę dostaje…: scenariusz przedstawienia przygotowującego do bezpiecznych ferii zimowych // Życie Szkoły. – 2007, nr 1, s. 61 – 62
 18. Jokiel Krystyna : Projekt „Bezpieczna szkoła” // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 7, s. 44 – 46
 19. Karczewska Joanna : Czas wolny a bezpieczeństwo dziecka // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 1, s. 7 – 14
 20. Kolowca Krystyna : „O swe bezpieczeństwo dbam” – scenariusze zajęć // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 1, s. 55 – 73
 21. Krupa Bożena : Poziom bezpieczeństwa gimnazjalistów // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2005, nr 10, s. 36 – 38
 22. Kuleta Katarzyna : Bezpieczne wakacje – szczęśliwe wakacje // Życie Szkoły. – 2015, nr 6, s. 6 - 8
 23. Mazur Joanna : Udzielanie pierwszej pomocy – szkolenie // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 1, s. 41 – 46
 24. Michniuk Anna : Bezpieczne wakacje – scenariusz zajęć dla klas III // Życie Szkoły. – 2015, nr 6, s. 39 - 40
 25. Michniuk Anna : Dziecko w sieci, czyli o bezpieczeństwie w praktyce – scenariusz zajęć dla klasy II // Życie Szkoły. – 2015, nr 3, s. 38 -40
 26. Nalaskowski Aleksander : Warunki dialogu o bezpieczeństwie w polskiej szkole // Edukacja. – 2007, nr 2, s. 5 – 17
 27. Ogerman Marzena : Jestem bezpieczny w sieci // Życie Szkoły. – 2011, nr 7, s. 39 - 42
 28. Parlak Mirosław, Zyzik Elżbieta : Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach szkolnych //Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 51 - 54
 29. Piotrowski Przemysław, Wysocka - Pleczyk Małgorzata : Bezpieczna szkoła // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 63 – 70
 30. Prymak Tomasz : Czyny karalne i przejawy demoralizacji wśród młodzieży gimnazjalnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - 2015, nr 10, s. 38 - 46
 31. Skawińska Mirosława : Powstrzymać przemoc wobec dzieci – procedura „Niebieskie Karty” // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 1, s. 28 -32
 32. Skrzyński Dariusz : Odpowiedzialność za wypadek w szkole // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 9, s. 10 – 13
 33. Stawowska Agnieszka : Czerwony Kapturek szuka księcia ( inscenizacja na temat skutków zawierania znajomości przez Internet) : przedstawienie teatralne // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 4, s. 23 – 27
 34. Stawowska Agnieszka : Wilk i zając, czyli każdy może się dogadać : scenariusz przedstawienia dla uczniów szkoły podstawowej o tematyce : bezpieczeństwo, agresja i dialog // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 10, s. 25 - 27
 35. Sytnik – Czetwertyński Janusz : Lęk // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 1, s. 96 – 98
 36. Szynk Małgorzata : Bezpieczna droga do szkoły : scenariusz lekcji // Życie Szkoły. – 2012, nr 1, s. 16 – 17
 37. Wosk Tomasz Sześciolatki muszą czuć się w szkole bezpiecznie // Życie Szkoły. – 2014, nr 2, s. 10 - 13
 38. Wypyszyńska Jagoda : Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie // Życie Szkoły. – 2013, nr 1, s. 20 – 21
 39. Wypyszyńska Jagoda : Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie. Cz. II : Bezpieczne gry i zabawy zimowe // Życie Szkoły. – 2013, nr 2, s. 12
 40. Wypyszyńska Jagoda : Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie. Cz. III : Pożar // Życie Szkoły. – 2013, nr 3, s. 28 – 29
 41. Wypyszyńska Jagoda : Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie. Cz. IV : Jazda na rowerze // Życie Szkoły. – 2013, nr 4, s. 12
 42. Wypyszyńska Jagoda : Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie . Cz. V : Nieznajomy // Życie Szkoły. – 2013, nr 5, s. 22
 43. Wypyszyńska Jagoda : Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie. Cz. VI : Bezpieczne wakacje // Życie Szkoły. – 2013, nr 6, s.
 44. Wypyszyńska Jagoda : Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie. Cz. VII : Używkom mówimy NIE ! // Życie Szkoły. – 2013, nr 7, s. 19
 45. Wypyszyńska Jagoda : Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie. Cz. VIII : Jak wezwać pomoc ? // Życie Szkoły. – 2013, nr 8, s. 23
 46. Wypyszyńska - Cieszkowska Jagoda : Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie. Cz. IX : Grzybobranie // Życie Szkoły. – 2013, nr 9, s. 18
 47. Wypyszyńska - Cieszkowska Jagoda : Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie. Cz. X : Odblaski // Życie Szkoły. – 2013, nr 10, s. 12
 48. Wypyszyńska - Cieszkowska Jagoda : Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie. Cz. XI : Prąd // Życie Szkoły. – 2013, nr 11, s. 20
 49. Wypyszyńska – Cieszkowska Jagoda : Smok Edzio i Agatka uczą jak żyć bezpiecznie. Cz. XII : Krwotok z nosa // Życie Szkoły. – nr 1, s.18
 50. Zyzik Elżbieta, Parlak Mirosława : Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym //  Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 1, s. 47 – 50

                                                                                                   Opracowała A. Wilk