Uczeń dyslektyczny i dysgraficzny

 

( Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2012 na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku)

 

Wydawnictwa zwarte:

 

1. Baumer Bernice H. : Jak dyslektyczne dziecko nauczyć czytania: wypróbowana metoda dla rodziców i nauczycieli. - Warszawa: Klub Dla Ciebie, 2007

2. Bogdanowicz Marta : Integracja percepcyjno-motoryczna: teoria – diagnoza - terapia. –Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, 2000

3. Bogdanowicz Marta : Ryzyko dysleksji: problem i diagnozowanie. - Gdańsk : Wydawnictwo „Harmonia”, 2003

4. Bogdanowicz Marta : Uczeń z dysleksją w szkole: poradnik nie tylko dla polonistów. –Gdynia : OPERON, 2004

5. Brejnak Wojciech : Dysleksja : nie jesteś sam. – Warszawa : PZWL, 2003

6. Brejnak Wojciech, Zabłocki Kazimierz : Dysleksja w teorii i praktyce. – Warszawa

: Polskie Towarzystwo Dysleksji, 1999

7. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu: poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych : Toruń : TNOiK „ Dom Organizatora”, 2005

8. Davis Ronald D. : Braun Eldon M., : Dar dysleksji. – Poznań : Zysk i S-ka, 2000

9. Davis Ronald D. : Dar uczenia się: sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym. – Poznań : Zysk i Ska,2006

10i. Diagnoza dysleksji /pod red. Barbary Kaji . – Bydgoszcz : AB, 2003

11. Dysleksja : teoria i praktyka / pod red. nauk. Reid G., Wearmouth J. - Gdańsk: GWP, 2008

12. Górniewicz Ewa : Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu I pisaniu. -Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000

13. Jak pomóc dziecku z dysortografią : poradnik metodyczny/ pod red. Wandy Turewicz. - Zielona Góra: ODN, 2003

14. Krasowicz-Kupis Grażyna : Psychologia dysleksji. -Warszawa : PWN, 2008

15. Krasowicz-Kupis Grażyna : Rozwój świadomości językowej dziecka : teoria i praktyka. -Lublin : Wydawnictwa UMCS, 2004

16. Lewinson Joan : Pomóż dziecku z … dysgrafią : praktyczny poradnik dla rodziców i pedagogów. – Warszawa : PWN, 2006

17. Makarewicz Renata : Dysleksja w opinii językoznawcy : składnia zdania w wypowiedziach pisemnych uczniów dyslektycznych. – Olsztyn, Wydawnictwa UWM, 2006

18. Mickiewicz Janina : Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania : dla uczniów klas młodszych : zeszyt 1. Toruń TNOiK ”Dom Organizatora”, 2008

19. Mickiewicz Janina : Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania: dla uczniów klas młodszych: zeszyt 2. Toruń : TNOiK „Dom Organizatora”, 2008

20. Mickiewicz Janina, Wojak Maria : Ćwiczenia Ułatwiające naukę czytania i pisania : dla uczniów klas młodszych: zeszyt 3. Toruń : NOiK „Dom Organizatora”, 2008

21. Mini-max o dysleksji czyli Minimum tego, co na ten temat powinni wiedzieć rodzice i nauczyciele ucznia dyslektycznego by maksymalnie mu pomóc/ oprac. Zespół pod kierunkiem Doroty Mielcarek. – Warszawa : Wydawnictwo Seventh Sea, 2006

22. Pętlewska Halina : Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu: terapia pedagogiczna.

Kraków : Impuls, 2003

23. Raymond Sally : Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją: poradnik dla rodziców. Kielce : „Jedność”, 2004

24. Reid Gavin : Dysleksja. Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 2005

25. Squires Garry, McKeown Sally : Pomóż dziecku z … dysleksją. Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 2006

 

Wydawnictwa ciągłe:

 

1. Bocheńska Magdalena : Ryzyko dysleksji// Życie Szkoły. – 2005, nr 9, s. 41-47

2. Bogdanowicz Katarzyna : Dysleksja w nauczaniu języków obcych// Psychologia w Szkole. -2005, nr 2, s.81-93

3. Bogdanowicz Katarzyna : Dysleksja a nauczanie języków obcych: Cz. II, Jak zorganizować pracę z uczniem dyslektycznym// Psychologia w Szkole. – 2005, nr 4, s. 111-122

4. Bulińska Kinga : Dysleksja i ruch//Życie Szkoły, - 2006, nr 4, s. 38-40

5. Dickson Renata : Ryzyko dysleksji// Edukacja i Dialog. – 2003, nr 7, s. 42-46

6. Korendo Marta : Dysleksja – problem cywilizacyjny// polonistyka. – 2009, nr 8, s. 51-53

7. Korendo Marta : Dysleksja zostaje na całe życie// Życie Szkoły. -2013, nr 3 s. 4-7

8. Krasowicz-Kupis Grażyna : Zaburzenia rozwoju językowego//Psychologia w Szkole. – 2010 ,nr 2, s. 85-94

9. Lipińska Katarzyna : Dysleksja u dzieci uzdolnionych muzycznie// Szkoła Specjalna. – 2008, nr 2, s. 100-106

10. Maciarz Aleksandra, Dutka Ewa : Społeczne przystosowanie dzieci z ryzykiem dysleksji w klasach I-III// Szkoła Specjalna. – 2000, nr 5, s. 227-234

11. Raczyńska Ewa : Dysleksja jest wszędzie// Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 6, s. 7-11

12. Szymankiewicz Elżbieta : Dysleksja- lepiej zapobiegać niż leczyć// Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 6, s. 32-35

13. Wypych Agnieszka : Strategia czytania w dysleksji// Psychologia w Szkole. – 2010, nr 2, s. 95-100