Księgozbiór


  Księgozbiór Biblioteki wychodzi naprzeciw potrzeb środowiska nauczycielskiego, wszystkich pracowników oświaty i szeroko rozumianej kultury, studentów, maturzystów, rodziców dzieci niepełnosprawnych, a także osób, dla których informacja naukowa jest nieodzownym elementem pracy zawodowej lub indywidualnych zainteresowań i potrzeb.
W doborze księgozbioru szczególny nacisk kładziemy na:

 1. literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,
 2. publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy,
 3. literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz lektury dla ucznia,
 4. piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
 5. programy szkolne i przewodniki metodyczne dla nauczycieli,
 6. materiały dotyczące oświaty.

       Obecnie Biblioteka oferuje swoim czytelnikom 25 tys. książek, ponad 1300 roczników czasopism głównie metodycznych i naukowych (40 tytułów w ciągu roku), zbiory specjalne: wideokasety i dokumenty elektroniczne.
Placówka oferuje czytelnikom bogaty wybór narzędzi i nośników informacji:

 1. katalogi: alfabetyczny, rzeczowy, czasopism, broszur,
 2. kartoteki zagadnieniowe: uroczystości szkolne, lekcje biblioteczne, biblioteka szkolna, nauczanie początkowe,
 3. zestawienia bibliograficzne,
 4. katalogi wydawnictw,
 5. bezpłatny dostęp do internetu.


Księgozbiór podręczny

       W czytelni umiejscowiony jest, udostępniany tylko na miejscu, księgozbiór podręczny, obejmujący wydawnictwa informacji bezpośredniej, tzn. encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i terminologiczne, roczniki statystyczne, informatory, albumy, leksykony.

 

Czasopisma

       Ponad 40 tytułów czasopism, udostępnianych na miejscu w czytelni, służy pomocą szczególnie środowisku oświatowemu. Są to głównie czasopisma metodyczne dla nauczycieli różnych specjalności, pedagogów, bibliotekarzy, dyrektorów szkół.

Zbiory specjalne


       
Kasety video i poradniki znajdujące się w zbiorach biblioteki są częścią Powszechnej Wideoteki Edukacyjnej, która stanowi pomoc dla nauczycieli. Zawierają aktualne treści i przykłady związane z wdrażaniem reformy systemu edukacji, rozszerzają treści programów kształcenia w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych. Służą inspiracją i pomocą nauczycielom różnych przedmiotów, wzbogacając przeprowadzane zajęcia.
Czytelnicy Biblioteki mogą korzystać również z programów multimedialnych o tematyce m.in. historycznej, ekologicznej, geograficzno-przyrodniczej, plastycznej, Unii Europejskiej; pełne teksty wybranych lektur szkolnych, słowniki językowe, filmy zrealizowane na podstawie lektur szkolnych.


Publikacje nauczycieli


      
 W bibliotece gromadzone są publikacje nauczycieli. Są to prace napisane przez nauczycieli powiatu płońskiego. Swoja tematyką obejmują: scenariusze zajęć, scenariusze imprez okolicznościowych, programy wychowawcze, pedagogizację rodziców i referaty o różnej tematyce. Udostępniane zainteresowanym czytelnikom stanowią dla nich cenne źródło wiedzy i doświadczeń niezbędnych w pracy pedagoga. Zachęcamy zainteresowanych nauczycieli do udostępniania swoich publikacji.

 

Zeszyty z serii tematycznych Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta


 Dzięki uprzejmości Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta gromadzimy ich zeszyty z różnych serii tematycznych. Można w nich znaleźć wywiady i wspomnienia sławnych Płońszczan lub naocznych świadków ważnych wydarzeń naszego regionu oraz prace dotyczące historii naszego miasta i przyległych terenów.