Zeszyty z serii tematycznych Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta

 

Seria: Wywiady Pracowni

 - Dr Franciszek Benendo : "Moje życie", red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt I, 2001

 - Dr Stanisław Cieślewski : "A jednak wszystko się spełniło", red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt II, 2002

 - Jan Chyliński : "Co widziały moje oczy a umysł pamięta...", red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt V, 2001

 - Henryk Mikołajewski : "Płońsk doszedł do formy", red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt III, 2001

 - Onufry Mikołajewski : "Miasto jakie pamiętam", red. i oprac. Katarzyna Przybylska, Zeszyt IV, 2001

 - Kazimierz Karol Przedpełski : "Każdy Polak Polaka ratował jak mógł", red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt VI, 2001

 - Jan Trzciński : "Ja bym nie uwierzył, że człowiek może tyle przeżyć", red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt VII, 2001

 - Krzysztof Graczyk, Arkadiusz Malechowski, Waldemar Pirkel : "Wszyscy byli razem", red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt VIII, 2001

 - Monika Izabela Betley i Andrzej Karol Meyer : "Skąd wyszliśmy, gdzie jesteśmy" : ród Weyherów - cz. I, red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt IX, 2002

 - Teresa Maria Weyher i Jan Lech Weyher : "Skąd wyszliśmy, gdzie jesteśmy" : ród Weyherów - cz. II, red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt X, 2002

 - Halina Gniewkowska : "Budowane na wierze", red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt XI, 2003

 - Mieczysława Laskowska i Alicja Duszak : "Od zaborów do okupacji", red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt XII, 2003

 - Dr Anna Schmidt-Szałowska : "Bagaż pamięci", red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt XIII, 2003

 - Czesława Stawiska : "Cena chleba", red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt XIV, 2004

 - Celina Kornatowska : "Zostaliśmy, i spełniło się", red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt XV, 2005

 - Wincenty Murasiewicz : "To była inna epoka", red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt XVI, 2005

 - Kazimierz Ulmer : "Wartość wolności", red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt XVII, 2005

 - Marcin Waldemar Duszczyk : "Mój ojciec", red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt XVIII, 2006

 -Anatolia z Wiszniewskich Świątecka : "Dopóki o nim pamiętam", red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt XIX, 2006

 - Leokadia Żor: "Spotkamy się w lepszych czasach", red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt XX, 2006

 - Zofia i Lechosław Maliccy : "To, co ważne, trwa", red. i oprac. Mirosława Krysia, Zeszyt XXI, 2007

 Seria: Biografie Płońszczan

 - Piotr Paweł Krasiński : "Biografia" , Zeszyt I, 2001

 - Życie i praca doktora Leona Rutkowskiego : lekarza, antropologa, meteorologa, archeologa, publicysty oraz działacza społecznego i niepodległościowego : 1862 - 1917, red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt II, 2001

 - Życie i praca dra Jana Walezego Jędrzejewicza : astronoma, meteorologa, klimatologa, lekarza, popularyzatora nauki : 1835 - 1887, red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt III, 2001

 - Wojciech Sadowiski : artysta pedagog, red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt IV, 2001

 Seria: Wspomnienia

 - Benogenia ze Zbyszyńskich Siwik : "Spojrzeć im w oczy", red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt I, 2007

 - Lechosław Malicki : Panował dobry duch. Wspomnienia września 1939 roku, red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt II, 2007

 - Czesław Cichocki : "Wciąż do Płońska wracam", red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt III, 2007

 - Anna Jadwiga Szymańska : "Nam udało się przeżyć", oprac. K. Przybylska, Zeszyt IV, 2007

 - Maria Lewandowska : "Z potrzeby serca", red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt V

 - Henryk Stawski : "Dzieciństwo w cieniu historii", red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt VI, 2007

 - Bogdan Kamiński : "Syna Polska wychowa", red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt IX, 2008

 - Jerzy Bartkiewicz : "Podróż w czasie", red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt VII, 2008

 - Stanisław Łoniewski : "Z moich wspomnień", red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt XIII, 2010

 - Ryszard Makowski : "Ślad w sercu", red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt XII, 2010

 - Natalia Jadwiga Szymańska : "Wrócić do domu", red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt XI, 2008

 - Róża z Krajewskich Borowska : "Złączone losy", red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt X, 2008

 - Sylwester Wasiak : "Jeden dzień zdecydował", red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt VIII, 2008

Seria: Opracowania autorskie

 - Mirosława Krysiak : "Funkcjonowanie kultury w małych społecznościach lokalnych na przykładzie działalności samorządowych placówek kulturalnych Płońska", Zeszyt I, 2001

 - Pobyt Henryka Sienkiewicza w Poświętnem : sierpień 1865 - sierpień 1866, red. i oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt III, 2001

 - Franciszek Drzewaszewski - ostatni płoński dorożkarz, E. Kozakiewicz, Zeszyt IV, 2001(brak zgody rodziny na kserowanie i skanowanie)

 - Mirosława Krysiak : "Lokalny wymiar pamięci - doświadczenia Płońska", Zeszyt V, 2003

Seria: Informator Pracowni

 - Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbe w Płońsku. Cz.1, Grupy, wspólnoty i stowarzyszenia, oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt VI, 2006

 - Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbe w Płońsku. Cz.2, Grupy, wspólnoty i stowarzyszenia, oprac. Mirosława Krysiak, Zeszyt VI, 2006

 - "Spuścizna", M. Ciborowska [et al.], Projekt "Spuścizna" II, 2001

 - "Spuścizna", M. Ciborowska [et al.], Projekt "Spuścizna" III, 2003

 Seria: Zbiory Pracowni

 - Klasyfikacja zbiorów z zakresu wiedzy historycznej o Płońsku i Ziemi Płońskiej, Zespół ds. Informacji Historycznej, Zeszyt II, 2006

 - Klasyfikacja zbiorów z zakresu wiedzy historycznej o Płońsku i Ziemi Płońskiej, Zespół ds. Informacji Historycznej, Zeszyt III, 2006

 - Klasyfikacja zbiorów z zakresu wiedzy historycznej o Płońsku i Ziemi Płońskiej, Zespół ds. Informacji Historycznej, Zeszyt II, 2008

 - Klasyfikacja zbiorów z zakresu wiedzy historycznej o Płonsku i Ziemi Płońskiej, Zespół ds. Informacji Historycznej, Zeszyt III, 2008

 Inne

 - Płońskie Spotkania Dziennikarskie 1996-2000, styczeń 2001

 - Informator Pracowni Dokumentacji DZiejów Miasta, Kwiecień 2003

 - Informator Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta, kwiecień 2005

 Zeszyty wydane w języku angielskim:

 - "Heritage", 2001

 - Local dimension of remembrances - Płońsk experiences, 2003

 - Information brochure - of the Historical Documentation Centre of Płońsk, 2004

 - Dr Anna Schmidt-Szałowska : "Baggage of recollections", 2004

 - Jan Trzciński (1924-2003) : "I wouldn't have believed a man is capable of surviving so much...", 2004

 - Czesława Stawiska : The price of bread, 2005

 - Celina Kornatowska : "We stayed and it came true", 2005