„Ja i rodzina” to program zajęć z elementami biblioterapii realizowany przez Renatę Grabowską z Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku, w klasie II Szkoły Podstawowej w Kucicach Nowych. Celem programu jest uświadomienie dzieciom ich roli w rodzinie i znaczenia wartości domu rodzinnego a także korygowanie niewłaściwych postaw i zachowań w rodzinie.  Program adresowany jest do dzieci 8-letnich i przewiduje 9 spotkań.  Temat pierwszych zajęć to „Jestem częścią mojej wspaniałej rodziny”. Zajęcia przeprowadzono w oparciu o tekst literacki „Moja rodzina – opowiadanie z humorem”, z wykorzystaniem metody myślografii. Dzieci wypełniały rysnotke, rysowały i uczestniczyły w zabawach ruchowych.

(es)