Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku jesienią zorganizowała konkurs na prezentację multimedialną „Rok 2020 – Rokiem Świętego Jana Pawła II”. Konkurs skierowany był do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych powiatu płońskiego. Celem konkursu było upamiętnienie postaci Jana Pawła II, upowszechnienie wiedzy o jego życiu i działalności a także rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, kształtowanie umiejętności selekcji informacji oraz wdrażanie się do korzystania z różnych źródeł informacji. W konkursie wzięli udział uczniowie z pięciu szkół podstawowych : z SP w Sarbiewie, Koziebrodach, Stróżewie, SP2 w Płońsku i SP3 w Płońsku. Jury w składzie : K.Karczewska – BP w Płońsku, M.Domańska- ZSO w Płońsku, M.Karwowska-Gloch – SP nr 1 w Płońsku oraz K.Kłodowski – SP w Szczytnie dokonało przeglądu prezentacji i wyłoniło zwycięzców. Oto oni :

I miejsce Blanka Bogucka z SP nr 2 w Płońsku

II miejsce Maria Szczypa z SP w Koziebrodach

III miejsce ex aequo Patrycja Giera z SP nr 3 w Płońsku i Urszula Aleksandrowicz z SP nr 3 w Płońsku.

Nagrodzeni uczniowie wyróżnili się kreatywnością i oryginalnością prezentowanego materiału. W związku z pandemią uroczyste wręczenie nagród było możliwe dopiero po powrocie uczniów do szkół. Nagrody ufundowała BP w Ciechanowie Filia w Płońsku.

Laureatom gratulujemy, zaś wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie, dziękujemy za uczestnictwo.