9 grudnia 2020 r. Renata Grabowska, kierownik Biblioteki Pedagogicznej, poprowadziła lekcję  biblioterapeutyczną on-line dla uczniów klasy VI c Szkoły Podstawowej nr 4 w Płońsku. Podczas zajęć na temat „Jak powstrzymać szkolnych dręczycieli?” wykorzystano fragmenty książek Catherine de Pino „Śmierdzący ser” i Elżbiety Zubrzyckiej „Słup soli”. Na ich podstawie uczniowie mogli określić, czym jest przemoc i w jaki sposób może się objawiać w szkole. Jednym z zadań podczas zajęć było wchodzenie w rolę ofiary i w rolę obserwatora przemocy. Jego celem było uświadomienie uczniom, jakich uczuć może doświadczać osoba prześladowana oraz uzmysłowienie, że będąc biernym obserwatorem przemocy stajemy się współodpowiedzialni za wyrządzane zło. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się również jak można postępować wobec dręczycieli i jak zapobiegać przemocy w szkole.

(RG)