„Z legendą wzdłuż Wisły” – zakończenie programu edukacyjnego z elementami biblioterapii

„Z legendą wzdłuż Wisły” to program cyklicznych zajęć edukacyjnych dla uczniów w młodszym wieku szkolnym realizowany w oparciu o teksty polskich legend. Program realizowała Renata Grabowska w klasie II SP w Kucicach. Celem zajęć było zainteresowanie uczniów polskimi legendami, zapoznanie z faktami z historii oraz przedstawienie związanych z nimi zabytków, rozwijanie szacunku do historii i dziedzictwa narodowego. Lekcje odbywały się raz w miesiącu przez cały rok szkolny 2018/19. Tematy lekcji to : Skąd wzięły się legendy, Legenda o powstaniu Wisły, W magicznym Krakowie czyli Jak Krak zbudował Kraków a Szewczyk walczył ze smokiem, W obronie Krakowa, Wieliczka – wiano Świętej Kingi, Zaprzyjaźnij się z syrenką, Spotkanie z Bazyliszkiem i Złotą Kaczką, Toruńskie pierniki, Dlaczego Bałtyk jest słony a flądra płaska, Czy znasz polskie legendy?. W zajęciach zastosowano różne metody nauczania, m.in. pedagogikę zabawy, pogadankę, teatrzyk kamishibai, elementy biblioterapii.

 

(es)