przygl16 marca w naszej bibliotece odbyło się spotkanie z autorką książki „Przystojny jestem, a ona mnie nie chce” – Małgorzatą Nowacką. Autorka będąc osobą niedosłyszącą porusza problem funkcjonowania tych osób w środowisku szkolnym. Ujmuje temat dość przewrotnie bo z perspektywy dobrze słyszącego chłopaka. Pani Małgorzata opowiedziała też zebranym, co skłoniło ją do napisania książki. Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac Katarzyny Kłys i Andrzeja Lewandowskiego. Obydwoje pochodzą z Płońska i od lat malarstwo stanowi ich hobby. Pani Katarzyna próbuje też sił w rzeźbie a także interesuje się wizażem. Pasją pana Andrzeja, poza malarstwem, jest też historia lotnictwa oraz szachy. Spotkanie umilił, jak zawsze znakomity, występ uczniów z PSM w Płońsku. Zagrali dla nas : Ania Dąbrowa, Maja Witulska i Krzysztof Kwiatkowski a muzykom towarzyszyła p. Anna Koźniewska, która nie tylko sama pięknie gra i uczy grać, ale też niezwykle interesująco o muzyce opowiada.

(es)