wislagl2Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku ma w swej ofercie edukacyjnej zajęcia zróżnicowane tematycznie i skierowane do uczniów w różnym  wieku. W związku z tym, że rok 2017 jest Rokiem Wisły, wśród proponowanych zajęć znalazła się lekcja „Podróż z biegiem Wisły”, skierowana do młodszych uczniów szkoły podstawowej. 20 listopada  lekcję na ten temat Renata Grabowska z BP, poprowadziła w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 2 dla uczniów klasy III b. Celem zajęć było zainteresowanie pięknem przyrody i bogactwem kulturalnym naszego kraju. Dzieci „podróżując” po mapie z biegiem Wisły poznały niektóre leżące nad nią miasta oraz ich zabytki. Uczniowie poznali też „Bajkę o Wiśle”, do prezentacji której wykorzystany został teatrzyk kamishibai. Zajęcia prowadzone są w bardzo ciekawy sposób przy jednoczesnym wykorzystaniu aktywności dzieci. Dzieci rysują, śpiewają, układają puzzle i tak bawiąc się przyswajają wiedzę. Spotkanie umiliły pierniki toruńskie, które dzieci smakowały w czasie „pobytu” w Toruniu.

(es)