biblio17glWzorem lat ubiegłych, również w bieżącym roku szkolnym, Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku realizuje program zajęć z elementami biblioterapii. Tegoroczny program „Rosnę zdrowo” dotyczy kształtowania postawy prozdrowotnej u dzieci. Program skierowany jest do uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. Realizowany jest  w dwóch szkołach powiatu płońskiego: SP w Kucicach Nowych oraz SP w Zaborowie. Zajęcia prowadzi na terenie szkół kierownik biblioteki, Renata Grabowska. W ciągu roku szkolnego odbędzie się, w wymienionych szkołach, po 9 spotkań. Czas ich trwania jest ruchomy od 45 - 60 minut do nawet 90 minut      w zależności od długości tekstu literackiego, zaplanowanych działań oraz od zaangażowania uczestników. Głównym zadaniem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa wśród dzieci, nabywanie przez uczniów umiejętności radzenia sobie w różnych niebezpiecznych sytuacjach oraz kształtowanie właściwych postaw zdrowotnych, ekologicznych i interpersonalnych. 

 

(es)