recy17glTradycją Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku jest, że z okazji Światowego Dnia Poezji organizowany jest konkurs recytatorski o zasięgu powiatowym. Tegoroczna, 14. edycja odbyła się pod hasłem „Poezja znad Wisły”. Do uczestnictwa zaprosiliśmy uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Celem konkursy było rozwijanie zainteresowań twórczością literacką opiewającą uroki naszego kraju, uwrażliwianie na piękno słowa poetyckiego a także rozwijanie zdolności recytatorskich i uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. W konkursie udział wzięło 40 uczniów z 20 szkół podstawowych powiatu płońskiego. W skład jury weszły : Anna Goliasz ze Starostwa Powiatowego, Katarzyna Karczewska z BP w Płońsku oraz losowo wybrane, spośród przybyłych z dziećmi nauczycielek : Małgorzata Jakubowska z SP w Zaborowie, Aneta Ziółkowska z SP w Kroczewie i Maria Kopczyńska z SP w Krajkowie. Decyzją jury przyznano : I miejsce Amelii Sawickiej z SP w Sochocinie, II miejsce Kindze Kraśniewskiej z SP w Zaborowie zaś III miejsce Dawidowi Szczepańskiemu z SP nr 3 w Płońsku. Jury postanowiło również przyznać cztery wyróżnienia : Zuzannie Mysiewicz z SP nr 2 w Płońsku, Gabrieli Kowalewskiej z SP w Uniecku, Aleksandrze Ziółkowskiej z SP w Kroczewie oraz Milenie Błaśkiewicz z SP w Starym Gralewie. Na uroczystość wręczenia nagród, które ufundowało Starostwo Powiatowe oraz Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku, przybył starosta płoński Andrzej Stolpa oraz Anna Dumińska-Kierska - wicestarosta powiatu płońskiego.

(es)