Finał Konkursu Plastycznego „Dzieciństwo bez przemocy”


Zorganizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną Konkurs Plastyczny „Dzieciństwo bez przemocy”, był formą zwrócenia uwagi na przemoc wobec dzieci. Celem konkursu było szeroko rozumiane działanie przeciwko przemocy oraz uczulenie na krzywdę i agresję wobec dzieci. Konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VI płońskich szkół podstawowych. Na konkurs nadesłano 47 prac z wszystkich płońskich podstawówek. Jury pierwsze miejsce przyznało Oli Wójcik z SP3. Drugie miejsce przyznano Tosi Rachobińskiej i Dominice Giedrojć – obie z SP2. Trzecie miejsce przyznano Ewelinie Smolińskiej z SP3 oraz Kasi Matuszewskiej z SP2. Jury postanowiło również przyznać wyróżnienia. Otrzymali je: Konrad Dobrzyński z SP3 oraz Dawid Brudzyński i Mateusz Jąderko - obaj z ZSS w Płońsku.