Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych

 

rodzinyRodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością / Urszula Bartnikowska, Katarzyna Ćwirynkało. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.

Celem autorów książki jest pokazanie doświadczeń rodziców, którzy przyjęli do swojej rodziny dziecko z niepełnosprawnością w sposób jak najbardziej całościowy, ze zwróceniem uwagi zarówno na wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć rodzice, jak i różne pozytywne aspekty z takim rodzicielstwem związane.

Sygn. MPLO 40202

 

 

rozwiRozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Lewandowska-Kidoń, Danuta Wosik-Kawala. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015.

Książka w przystępny sposób omawia czynniki mające wpływ na budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby oraz opisuje zachowania osób o prawidłowym i niewłaściwym poczuciu własnej wartości. Zawiera scenariusze.

Sygn. MPLO 40203

 

 

sprawcySprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej / red. nauk. Maria Dudzikowa, Karina Knasiecka-Falbierska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza"Impuls", 2013.

W publikacji obok analizy omawianych zagadnień w świetle teorii socjologicznych, psychologicznych, pedagogicznych z akcentem położonym na praktykę w różnorodnych obszarach, ukazano sylwetkę nauczyciela, problematykę podstawy programowej i programów specjalistycznych, szkolnych systemów oceniania oraz kształcenia artystycznego.

Sygn. MPLO 40205

 

 

przePrzestępczość zorganizowana : system zwalczania / Wiesław Mądrzejowski. - Wyd. zaktualizowane. - [Warszawa] : Wydawnictwo Akademickie i Literackie Wojciech Butkiewicz, [2015].

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat przestępczości zorganizowanej i może pełnić funkcję bardzo przydatnego podręcznika przeznaczonego zarówno dla słuchaczy i studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, jak i innych uczelni wyższych.

Sygn. MPLO 40227

 

 

noweNowe historyjki społeczne / Carol Gray ; przekł. Juliusz Okuniewski. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia Universalis, 2014.

Książka zawiera ponad 150 historyjek, które uczą umiejętności społecznych dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i ich rówieśników (z płytą CD).

Sygn. MPLO 40241

 

 

 

terrorTerroryzm międzynarodowy / Tomasz R. Aleksandrowicz. - Wydanie zaktualizowane. - [Warszawa] : Wydawnictwo Akademickie i Literackie Wojciech Butkiewicz, 2015.

Publikacja poświęcona jest podstawowym zagadnieniom terroryzmu międzynarodowego i sposobom jego zwalczania. Autor przedstawia fenomen terroryzmu jako zjawiska interdyscyplinarnego, wymagającego zaangażowania wiedzy z zakresu psychologii i socjologii, prawa karnego, kryminologii, prawa międzynarodowego, nauk politycznych i stosunków międzynarodowych.

Sygn. MPLO 40230

 

radoRadosne przedszkole : tematy kompleksowe : zabawy, opowiadania, teatrzyki, wiersze na cały rok / Dorota Niewola. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.

Książka zawiera nie tylko propozycje tematów kompleksowych na cały rok, ale także zabawy, opowiadania, teatrzyki, wiersze i zajęcia, które służą ich opracowaniu i realizacji.

Sygn. MPLO 40210

 

 

 

corazCoraz mniej olśnień / Ałbena Grabowska. - Warszawa : Wydawnictwo Zwierciadło, 2015.

Bohaterki Ałbeny Grabowskiej są klasycznymi kobietami - bywają kapryśne, nieprzewidywalne, popełniają błędy. Dramaty, które przeżywają bolą, ale też dają szansę na przebudzenie. Losy trzech kobiet, które pozornie wszystko dzieli.

Sygn. MPLO 40219

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)