Nowe książki –lipiec-sierpień 2014 r.

 

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

 

 

biblBiblioteka szkolna dzisiaj / Bogumiła Staniów. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012.

Książka jest swoistą encyklopedią bibliotekarstwa szkolnego. Zawiera najważniejsze kwestie związane z podstawami prawnymi i standaryzacją, profesją nauczyciela bibliotekarza, a także miejscem i znaczeniem współpracy biblioteki szkolnej ze środowiskiem.

MPLO   38694

 

 

 

czasCzas na przedszkole czyli Jak pomóc dziecku zaadaptować się w grupie przedszkolnej / Anna Kałużny, Marta Misztela. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012.

Książeczka z poradami, jak przygotować dziecko do przedszkola, do omówienia także z maluchem.

MPLO   38706

 

geniuszBy dziecko było geniuszem : wprowadzenie do edukacji komplementarnej / Wiesław Andrukowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.

Książka należy do literatury specjalistycznej, co sprawia, że kierowana jest do określonej grupy odbiorców. Napisana językiem warsztatowym, zmusza nie tylko do znajomości pedagogicznej problematyki, ale również wymaga ciągłego skupienia.

MPLO   38698

 

 

 

ekonomiaEkonomia starzejącego się społeczeństwa / Łukasz Jurek. - Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2012.

Publikacja dostarcza wiedzy o przyczynach i niektórych konsekwencjach starzenia się społeczeństw. Współczesny świat musi liczyć się z tym, że za wielką zdobycz, jaką jest wydłużający się czas trwania życia ludzkiego, trzeba płacić cenę, na którą składają się m.in. zwiększone wydatki emerytalne i na ochronę zdrowia.

MPLO   38749

 

 

 

adopAdopcyjne rodzicielstwo : dylematy, nadzieje, wyzwania / red. nauk. Ewa Kozdrowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2013.

Tematem pracy jest adopcja omawiana z perspektywy rodziców podejmujących się tego zadania.

MPLO   38670

 

 

 

 

dzienDziennikarstwo i świat mediów / pod red. Zbigniewa Bauera, Edwarda Chudzińskiego ; Studium Dziennikarskie Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. - Wyd. 4 zm., uzup. i rozsz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas": Studium Dziennikarskie Akademii Pedagogicznej, cop. 2012.

Książka jest kompendium wiedzy o mediach i dziennikarstwie polecane wszystkim, którzy chcą poznać meandry medialnego świata. Młodych adeptów dziennikarskiego zawodu przez medialny labirynt poprowadzą znawcy i obserwatorzy zjawisk w świecie mediów.

MPLO   38730

 

 

bezradBezradność nauczyciela / Krzysztof Polak. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.

Nauczycieli obarcza się odpowiedzialnością za słabości edukacji także wtedy, kiedy źródła tych słabości mają charakter ponadindywidualny, systemowo-strukturalny. To rodzi w nich poczucie niesprawiedliwości, wzbudza lęki o przyszłość edukacji w skali globalnej i obawy o własny los.

MPLO   38693

 

 

 

innoInnowacje w procesie rozwoju gospodarczego : istota i uwarunkowania : podręcznik akademicki / Joanna Prystrom. - Warszawa : Difin, 2012.

Celem podręcznika jest przybliżenie czytelnikowi pojęcia i znaczenia gospodarczego innowacji, które można uznać za jeden z najważniejszych aspektów współczesnych gospodarek

MPLO   38765

 

 

 

 

 Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)