Pracownicy

mgr Renata Grabowska                                                                                                        

Nauczyciel – bibliotekarz dyplomowany. W Bibliotece Pedagogicznej zatrudniona od 1993 r. a od 1994 r. na stanowisku kierownika płońskiej Filii.

mgr Maria Aleksandra Wilk

Nauczyciel - bibliotekarz dyplomowany. W Bibliotece Pedagogicznej zatrudniona od 1990 r. Odpowiada za Wypożyczalnię oraz gromadzenie zbiorów.

mgr Elwira Stolpa

Nauczyciel - bibliotekarz dyplomowany. W Bibliotece Pedagogicznej od 2006 r. Zajmuje się elektronicznym opracowaniem zbiorów oraz aktualizacją strony www płońskiej Filii.

mgr Katarzyna Karczewska

Nauczyciel - bibliotekarz dyplomowany. W Bibliotece Pedagogicznej od 2008 r. Odpowiada za Czytelnię i pracownię ICIM. Współtworzy platformę edukacyjną Moodle.

Maria Witkowska 

Pracownik obsługi. W Bibliotece Pedagogicznej zatrudniona od 2003 r. w wymiarze ½ etatu.