TIK w edukacji

Wybrane pozycje

 

 

  Nowe media, technologie i trendy w edukacji : w kierunku mobilności i kształcenia

  hybrydowego / Monika Frania. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.

  Sygn. MPLO 42119

 

 

 

 

 

 

   Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. T. 2, Nauczyciel a nowe technologie

   w szkole / redakcja naukowa Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. - Toruń :

   Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018.

   Sygn. MPLO 42417

 

 

 

 

 

   Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie : usługi, media i technologie

   informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece / pod redakcją naukową

   Mai Wojciechowskiej oraz Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy. - Warszawa :

   Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019.

   Sygn. MPLO 43013

 

 

 

 

 

   Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji = Education

   and new technologies in culture, information and communication / red. nauk. Dorota

   Siemieniecka. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,

   2015.

   Sygn. MPLO 41635

 

 

 

 

 

   Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej / Stanisław Juszczyk [oraz]

   Janusz Janczyk [et al.]. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop.

   2006.                                                                               

   Sygn. MPLO 33855

 

 

 

 

 

 

   Przygoda z komputerem : przewodnik metodyczny dla nauczycieli informatyki :

   klasy 4-6 / Leszek Kopieniak. - Kielce : "MAC Edukacja",  cop. 2004.

   Sygn. MPLO 963br

 

 

 

 

 

 

   Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym / red. Maciej Tanaś ;

   [aut. Józef Bednarek et al. - Warszawa : Wydawnictwo MIKOM, 2005.

   Sygn. MPLO 33354

 

 

 

 

 

 

   Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji / red. Sergo

   Kuruliszwili. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014.

   Sygn. MPLO 39862

 

 

 

 

 

 

 

   Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach : przykładowe konspekty

   i polecane praktyki / Małgorzata Ostrowska, Danuta Sterna. - Warszawa : Centrum

   Edukacji Obywatelskiej, 2015.

   Sygn. MPLO 40309, 40310

 

 

 

 

 

 

   Wybrane aspekty technologii informacyjnej w edukacji / pod red. Doroty

   Siemienieckiej, Agnieszki Siemińskiej-Łosko. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek,

   2007.

   Sygn. MPLO 35095

 

 

 

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line

lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)