E-learning

 

Wybrane pozycje

(opisy na podstawie zasobów internetowych)

 

ebookE-książka / book : szerokopasmowa kultura / Łukasz Gołębiewski. - Warszawa : Biblioteka Analiz,

2009.

Rozważania na temat przyszłości rożnych nośników kultury. Wiele uwagi autor poświęca też zagadnieniom dotyczącym ochrony praw autorskich.

Sygn. MPLO 38289

 

 

 

elear E-learning dla nauczycieli / Stanisław Szabłowski. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, cop. 2009.

Książka jest przewodnikiem dla nauczycieli o charakterze praktycznym, z teorią ograniczoną do minimum.

Sygn. MPLO 36676

 

 

 

 

dladorE-learning dla dorosłych / Jakub Jerzy Czarkowski. - Warszawa : Difin, 2012.

Jest to podręcznik kształcenia zdalnego realizowanego z wykorzystaniem komputera i sieci.

Sygn. MPLO 38498

 

 

 

 

 

kuzmiE-learning : kultura studiowania w przestrzeni sieci / Krzysztof Kuźmicz. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.

Autor charakteryzuje zjawisko e-learningu, ukazuje jego nieograniczone możliwości. Korzystając z sieci, możemy uczyć się tego, czego chcemy, kiedy chcemy oraz jak i z kim chcemy.

Sygn. MPLO 40119

 

 

 

noweNowe media, technologie i trendy w edukacji : w kierunku mobilności i kształcenia hybrydowego / Monika Frania. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.

Książka ma charakter naukowo-badawczy. Opiera się na wynikach kilkuletnich badań i analiz, jednak można w niej znaleźć również fragmenty o charakterze bardziej popularnonaukowym. Została przygotowana z myślą zarówno o teoretykach, jak i praktykach edukacji.

Sygn. MPLO 42119

 

 

 

 

nauczaNauczanie hybrydowe w okresie czasowego zawieszenia zajęć podczas epidemii / [redakcja merytoryczna Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin]. Stan prawny na 17 września 2020 r.
 Warszawa : Wolters Kluwer, 2020.

Publikacja omawia możliwe rozwiązania jednoczesnego prowadzenia różnych form kształcenia w okresie zawieszenia zajęć w czasie trwania stanu pandemii Covid-19. Ponadto  zawiera fachowe wyjaśnienia specjalistów, wzory dokumentów oraz odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania.

Sygn. MPLO 42984

 

noweforNowe formy komunikacji społecznej w europejskiej przestrzeni edukacyjnej / Monika Krakowska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,  cop. 2008.

Książka jest poświęcona zagadnieniom dotyczącym rozwoju europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego oraz technologii informacyjno-komunikacyjnej. Autorka podejmuje próbę omówienia najczęściej wykorzystywanych form komunikacji elektronicznej w edukacji, takich jak: biblioteki wirtualne, uniwersytety wirtualne, czat, e-forum, wirtualne laboratoria, e-testy, technologia Wiki, telekonferencje i audiokonferencje, weblogi, Web 2.0.

Sygn. MPLO 36045

 

  

kompweduKomputery w edukacji : od przedmiotu do metody kształcenia / Grażyna Penkowska. - Gdańsk ;  Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009.

Publikacja dotyczy w dużej części włączania nowej dziedziny, jaką ciągle jest technologia informacyjna, do edukacji i w konsekwencji do pedagogiki. 

Sygn. MPLO 37514

 

 

 

 

platfoPlatformy edukacyjne : administrowanie i zarządzanie /  Barbara Gocłowska, Zdzisław Łojewski. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.

Książka skierowana jest do nauczycieli wszystkich szczebli, którzy chcą wzbogacić swój warsztat o metody oparte na technikach komputerowych.

Sygn. MPLO 35728

 

 

 

  

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)