Oswoić cyberprzestrzeń

 

Wybrane pozycje

(opisy na podstawie zasobów internetowych)

 

 

cyberCyberbezpieczeństwo / redakcja naukowa Cezary Banasiński, Marcin Rojszczak ; [autorzy] Cezary Banasiński, Jacek Maria Chmielewski, Władysław Hydzik, Jacek Łuczak, Włodzimierz Nowak, Marcin Rojszczak, Kazimierz Waćkowski. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020.

W opracowaniu przedstawiono m.in.: mechanizmy ochrony prawnej związane z naruszeniami danych osobowych, procedury postępowania w zakresie zabezpieczenia dowodów elektronicznych, procedury postępowania w przypadku wystąpienia incydentu, strategie ataku i obrony w cyberprzestrzeni.

Sygn. MPLO 43218

 

 

  

bezpBezpieczeństwo funkcjonowania w cyberprzestrzeni : jednostki, organizacji, państwa / Sylwia Wojciechowska-Filipek, Zbigniew Ciekanowski. - Warszawa : CeDeWu, 2020.

W książce autorzy zdecydowali się przeanalizować bezpieczeństwo funkcjonowania w sieci na trzech odmiennych poziomach: jednostki, organizacji oraz państwa.

Sygn. MPLO 43219

 

 

 

 

 

 

qQ edukacji cyfrowej / Marlena Plebańska, Aleksandra Szyller, Małgorzata Sieńczewska. - Warszawa : Difin, 2020.

Książka odnosi się do całego środowiska szkolnego, obejmującego uczniów, nauczycieli, rodziców, kadrę zarządzającą. Celem jej jest kompleksowa analiza wykorzystania technologii cyfrowych w szkołach na wszystkich poziomach edukacyjnych i wypracowanie rekomendacji w zakresie metod, form oraz narzędzi pracy niezbędnych w procesach dydaktycznych realizowanych z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Sygn. MPLO 43217

 

 

 

  

hakHaktywizm : (cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, e-mobilizacja) / red. Maria Marczewska-Rytko. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014.

Wybrane teksty mieszczą się w dwóch obszarach badawczych, które obejmują analizę aktywizmu w erze cyfrowej i w cyberprzestrzeni.

Sygn. MPLO 41676

 

 

 

 

 

 

cyborgWszyscy jesteśmy cyborgami : jak Internet zmienił Polskę / Michał R. Wiśniewski. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2019.

Autor omawia takie zjawiska jak wykop efekt, wklejanie niby-wiążących oświadczeń o prywatności na Facebooku i Naszej Klasie oraz tzw. internet trzeciego wieku, czyli to, co wysyłają nam ciocie czy babcie. Autor książki pokazuje też interakcje między Internetem i innymi mediami oraz płynne przejście naszej kultury masowej od pokolenia telewizji do pokolenia sieci.

Sygn. MPLO 42700

 

 

 

  

interInternet złych rzeczy / Julia Chmielecka. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2017.

Autorka książki  przekonuje, że tkwimy w iluzji, że złe rzeczy, które przytrafiają nam się w sieci, nie są naszą winą i nie chcemy wziąć odpowiedzialności za swoją nieuważność czy głupotę. By paść ofiarą cyberprzestępców, wystarczy niewiele – zwykła ludzka ciekawość lub dziecięca naiwność.

Sygn. MPLO 41885

 

 

 

 

 

znosemZ nosem w ekranie : szklana pułapka czy szansa na rozwój twojego dziecka? / Anya Kamenetz. - Warszawa : Laurum - MT Biznes, 2019.

Publikacja stanowi odpowiedź na pytanie, jak znaleźć równowagę pomiędzy technologią a prawdziwym życiem. Zawarte w niej zwięzłe wskazówki stanowią podstawę, dzięki której
rodzice będą mogli określić właściwą rolę technologii w życiu dzieci, ograniczyć
własne obawy, a także znaleźć przestrzeń dla szczęśliwych, rodzinnych chwil zarówno z
udziałem technologii, jak i bez niej.

Sygn. MPLO 42416

 

 

  

cyfroCyfrowe dzieci : zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy / koncepcja: Mariusz Z. Jędrzejko, Agnieszka Saracen, Adam Szwedzik ; redakcja naukowa: Sylwester Bębas et al. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA J-R ; Milanówek : Oficyna Wydawnicza von Velke, 2017.

Celem książki jest zbadanie poszczególnych zagrożeń wynikających z powszechnego dostępu do cybertechnologii oraz jej wpływu na społeczeństwo, a w szczególności na młodych ludzi.

Sygn. MPLO 41636

 

 

 

 

 Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)