Dziecko w świecie wartości

Wybrane pozycje

(opisy na podstawie zasobów internetowych)

 

klanzaPoprzez lekturę i zabawę ku wartościom : (lekcje języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum) / pod red. Grażyny Wiśniewskiej ; autorki Jolanta Grzegorczyk [et al.]. - Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2001.

Książka jest zbiorem kilkunastu scenariuszy lekcji języka polskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej i gimnazjum. Uwaga autorek skupia się na pobudzaniu wrażliwości uczniów na wartości kształtujące poziom relacji człowieka do świata, do drugiego człowieka, a także do siebie samego.

Sygn. MPLO 33605

 

 

 

ideet1Ku życiu wartościowemu : idee, koncepcje, praktyki. T. 1 / pod redakcją naukową Marii Czerepaniak-Walczak, Joanny Madalińskiej-Michalak, Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018.

Książka  jest zbiorem wystąpień plenarnych i wybranych referatów z sekcji problemowych.
Tom składa się z dwóch zasadniczych części zawierających teksty, których problematyka i narracje są zaproszeniem do dyskusji, naukowego namysłu oraz indywidualnych i zbiorowych inicjatyw edukacyjnych. 

Sygn. MPLO 42302

 

 

 

wt2Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym : elementy teorii i praktyki. T. 2, Naród, ojczyzna, patriotyzm, państwo, pokój / Krystyna Chałas, Stanisław Kowalczyk. - Lublin ; Kielce :  Wydaw. "Jedność", 2006.

 Wartościami analizowanymi w tym opracowaniu są naród, Ojczyzna, patriotyzm, państwo, pokój. W dobie globalizacji poszukiwanie trwałych wartości, mających chrakter międzynarodowy, na których będzie budowany nowy ład światowy staje się wyzwaniem i zadaniem człowieka. 

Sygn. MPLO 36266

 

 

 

jakJak przekazywać dzieciom wartości : poradnik dla rodziców / Gerda Pighin. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2006.

Książka ta to podręcznik dla rodziców, dziadków i wychowawców o wychowaniu dzieci, by w przyszłości potrafiły w sposób wartościowy kształtować świat.

Sygn. MPLO 34516

 

 

 

 

 

rozRozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Lewandowska-Kidoń, Danuta Wosik-Kawala. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015.

Głównym celem publikacji jest prezentacja programu zajęć z dziećmi w młodszym wieku szkolnym umożliwiającego rozwijanie ich poczucia własnej wartości.

Sygn. MPLO 40203

 

 

 

 

 

dzieckoDziecko w świecie wartości. Cz. 1,  Aksjologiczne barwy dziecięcego świata / Kazimierz Denek [et al.]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003.

Książka ujmuje problematykę wartości w szerokim zakresie. Ukazuje ich znaczenie dla edukacji, wydobywa istotne cechy samego pojęcia "wartości", przedstawia "typy omówień” funkcjonujące w literaturze i mowie potocznej, systematyzuje klasy wartości i przybliża, na podstawie wnikliwie opracowanych wyników badań, aksjologiczne barwy dziecięcego świata. 

Sygn. MPLO 31271

 

 

 

 

wartWartości w procesie wychowania / Stefan Kunowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2003.

Niniejsza publikacja w dział pedagogiki wnosi wiele ważnych treści i wartości. Jest cennym źródłem informacji i obszernej wiedzy dotyczącej problematyki wartości.

Sygn. MPLO 31722

 

 

 

 

wychWychowanie do tolerancji : teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga : scenariusze zajęć / Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Elżbieta Rewińska. - Zielona Góra : PEKW "Gaja", 2006.

Książka polecana szczególnej uwadze opiekunom Szkolnym Klubów Europejskich, dla których zagadnienie tolerancji, z racji podejmowanej specjalizacji, jest szczególnie bliskie.

Sygn. MPLO 34003

 

 

 

 

ateiAteistyczna rodzina : jak pomóc dziecku odnaleźć sens życia w świecie bez Boga /  red. Dale McGowan. - Warszawa :  Wydawnictwo Czarna Owca, 2012.

Książka,  w wyczerpujący sposób prezentuje podstawy filozofii rodzicielstwa wolnego od nadzoru religii. Wspiera niewierzących rodziców i opiekunów w wychowaniu wrażliwych, niezależnie myślących i otwartych dzieci.

Sygn. MPLO 39894

 

 

 

 

wtroW trosce o wychowanie w szkole / Mieczysław Łobocki. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.

Książka ma dopomóc nauczycielom zapoznać się z pewnym minimum wiedzy o wychowaniu, niezbędnej dla usprawnienia pracy wychowawczej z uczniami. Treści książki mogą dopomóc w rozumieniu tego, jak wielkie znaczenie dla usprawnienia wychowania mogą mieć m.in. kształtowanie przez nauczycieli postaw społeczno-moralnych uczniów

Sygn. MPLO 34768, 36256, 36257

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)