Wychowanie ku wartościom

 

Wybrane pozycje

(opisy na podstawie zasobów internetowych)

 

kuwartosciomBajki dodają odwagi : wychowanie ku wartościom i rozwój osobowości / Brigitta Schieder. – Kielce : Wydawnictwo „Jedność”, cop. 2006.

W ludowych opowiadaniach odnajdujemy doświadczenia pokoleń. One opowiadają nie tylko o tym, że można żyć i być szczęśliwym w trudnych warunkach, ale wskazują także na wewnętrzną postawę, dzięki której możemy znaleźć właściwą drogę.

Sygn. MPLO 36757

 

 

chalasWychowanie ku wartościom : elementy teorii i praktyki. T. 1, Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja / Krystyna Chałas. – Lublin ; Kielce : Wydawnictwo „Jedność”, 2006.

Książka prezentuje teoretyczne podstawy wychowania ku wartościom na tle charakterystyki współczesnej sytuacji wychowawczej w aspekcie wartości. Zawiera kompendium wiedzy na temat godności, wolności, tolerancji i odpowiedzialności, a także propozycje programów wychowania ku tym wartościom.

Sygn. MPLO 36265

 

  

eduEdukacja ku wartościom :  praca zbiorowa / pod red. Alicji Szerląg. – Kraków : Impuls, 2004.

Pozycja ta przeznaczona jest dla czytelników zainteresowanych aksjologią pedagogiczną, a więc teoretyków i praktyków wychowania. Jest ona humanistycznym dyskursem, prowadzącym czytelnika od aksjologicznych teorii, ich kontekstów społecznych, psychologicznych i edukacyjnych po ich zakorzenienie w rodzinnej tradycji.

Sygn. MPLO 36727

 

 

 

dzieckoDziecko w świecie rodziny : szkice o wychowaniu : praca zbiorowa / pod red. Bronisławy Dymary.
- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1998.

Dotyka kwestii zagrożeń w rozwoju psychicznym dziecka. Skupia się także na przełożeniu naukowego rozumienia wartości na rozumienie i działanie dziecięce, na problemie odpowiedzialności w wychowaniu, ciężarze świadomości siebie samego.

Sygn. MPLO 29798

 

 

 

czlowiekCzłowiek, wartości, pedagogika / pod red. Marii Nowickiej-Kozioł. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007.

Praca wychodzi naprzeciw potrzebie rozwiązywania palących problemów etycznych we współczesnym świecie, a także nawiązuje do ogólnej tendencji podejmowania debaty nad wartościami, próby artykulacji świata niezbędnej w dobie pluralizmu aksjologicznego.

Sygn. MPLO 35285

 

 

 

zdzieZ dzieckiem w świat wartości / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa : Świat Książki, 2015.

Książka, oprócz wiedzy psychologicznej, zawiera praktyczne ćwiczenia i podpowiedzi, jak postępować, by dziecko - już na etapie bycia przedszkolakiem, aż po nastolatka, miało szansę na mądre i odpowiedzialne kierowanie swoim życiem.

Sygn. MPLO 40232

 

 

 

mloMłodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji / %c Magdalena Kleszcz, Małgorzata Łączyk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.

Autorki podjęły  próbę ustalenia, na czym koncentruje się młodzież licealna, jako przedmiot badań biorąc trzy kategorie : wartości, pasje i samotność.

Sygn. MPLO 38793

 

 

 

 

rodziceRodzice w akcji : jak przekazywać dzieciom wartości / Monika i Marcin Gajdowie. - Częstochowa :  Edycja Świętego Pawła, cop. 2010.

Autorzy są  terapeutami na co dzień pomagającymi  rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. Książka jest nie tylko wytłumaczeniem przyczyn najczęstszych problemów z dziećmi, ale przede wszystkim poradnikiem, jak się zachować, co zrobić, co zmienić, jak przekazać dzieciom wartości oraz wiarę.

Sygn. MPLO 41846

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)