Rzecz o tolerancji

 

Wybrane pozycje

(opisy na podstawie zasobów internetowych)

 

wych

Wychowanie ku wartościom : elementy teorii i praktyki. T. 1, Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja / Krystyna Chałas. - Wyd. 2 popr. - Lublin ; Kielce : Wydaw. "Jedność", 2006.

Książka zawiera kompendium wiedzy na temat godności, wolności, tolerancji i odpowiedzialności, a także propozycje programów wychowania ku tym wartościom. Adresowane jest zwłaszcza do pedagogów i nauczycieli.

Sygn. MPLO 36265

 

  

film Moja tolerancja wobec odmienności [Film]. - Poznań : Wydawnictwo Forum, cop.     2007.

 Komplet materiałów dydaktycznych poświęcony problemowi tolerancji wśród uczniów.   Broszura zawiera scenariusze: lekcji wychowawczej, wywiadówki, szkolenia dla rady   pedagogicznej oraz materiały merytoryczne.

 Sygn. DVD 237

 

 

 

 

migracjaMigracja, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie / red. nauk. Danuta Lalak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007.

Książka promuje zwalczanie przesądów i stereotypów, upowszechnia wiedzę na temat różnorodności kulturowej otaczającego świata.

Sygn. MPLO 35062

 

 

 

 

graniceGranice tolerancji : o teoriach zachowań dewiacyjnych / Andrzej Siemaszko. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1993.

W pierwszej części książki autor omawia koncepcje pomocne w odpowiedzi na pytanie o przyczyny naruszania norm społecznych.  W drugiej części prezentowane są koncepcje wywodzące się z kierunku naznaczania społecznego, określanego jako perspektywa reakcji społecznej.

Sygn. MPLO 29879/82

 

  

wychowanieWychowanie do tolerancji : teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga : scenariusze zajęć / Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Elżbieta Rewińska. - Zielona Góra : PEKW "Gaja", 2006.

W książce przedstawione zostały ważne aspekty wychowania do tolerancji, jakie powinien podjąć każdy współczesny pedagog, które wymagają od niego wysokiej jakości warsztatu.

Sygn. MPLO 34003

 

 

 

 

wieloWielokulturowość i problemy edukacji / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Aniela Różańska, Gabriela Piechaczek-Ogierman. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.

Opracowanie poświęcone jest zagadnieniom edukacji w środowiskach wielokulturowych. Autorzy opisują różne problemywynikające z dynamizmu przenikających się przestrzeni kulturowych związanych ze sferą edukacji.

Sygn. MPLO 38876

 

 

 

ecoPięć pism moralnych / Umberto Eco ; przekł. Ireneusz Kania. - Kraków : "Znak", 1999.

Autor dotyka najważniejszych zagadnień współczesności, takich jak stałe zagrożenie odradzającym się faszyzmem, tolerancja czy rola mediów.  

Sygn. MPLO 30624

 

 

 

 

 

demonDemon nietolerancji : nie musisz stać się prześladowcą ani ofiarą / Hanna Hamer. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.

O stereotypach, uprzedzeniach i ich przezwyciężaniu w komunikacji międzykulturowej.

Sygn. MPLO 29649

 

 

 

 

 

wolterTraktat o tolerancji napisany z powodu śmierci Jana Calasa / Wolter ; przeł. Zdzisław Ryłko i Adolf Sowiński. - Wyd. 2. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1988.

Nietolerancja nie jest niczym nowym, co pokazuje ten traktat Woltera. Zawiera również próbę przedstawienia genezy nietolerancji religijnej.

Sygn. MPLO 26290

 

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)