Praca z uczniem niepełnosprawnym

Wybrane pozycje.

biblioBiblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy / Irena Borecka, Sylwia Wontorowska-Roter. - Wałbrzych : "Unus", 2003.

Książka ma na celu uporządkowanie wiedzy o potrzebach dziecka niepełnosprawnego i możliwościach ich realizacji. Autorki przedstawiają biblioterapię, jako metodę psychicznego wsparcia. Prezentują też formy pracy z dziećmi mającymi kłopoty z zachowaniem się i uczeniem.

Sygn. MPLO 31703, MPLO 33767, GPLO 33766

 

edukacjaEdukacja osób niepełnosprawnych / pod red. Lucyny Frąckiewicz. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003.

Książka dotyczy edukacji osób niepełnosprawnych w ujęciu społecznym.

Sygn. MPLO 33573

 

 

 

 

integraIntegracyjne kształcenie niepełnosprawnych : sens i granice zmiany edukacyjnej / Grzegorz Szumski. - Warszawa : Wydaw. APS : Wydaw. Naukowe PWN, 2006.

Autor analizuje teoretycznie założenia kształcenia osób z niepełnosprawnością. Przybliża możliwości urzeczywistnienia idei i integracji w warunkach polskiej edukacji. Opierając się na przykładzie niektórych krajów europejskich analizuje sposoby nowoczesnych rozwiązań w zakresie kształcenia specjalnego i kształcenia niesegregacyjnego.

Sygn. MPLO 34157

 

 

materialyMateriały metodyczne do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim / Dorota Smykowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.

Materiały metodyczne obejmują propozycje pracy z uczniami w zakresie nauczania języka polskiego historii, geografii, a także scenariusze zajęć do wychowania do życia w rodzinie i przykłady zajęć bibliotecznych. Scenariusze zajęć mają za zadanie ukazać także metody aktywizujące, które przez wprowadzenie efektu zaciekawienia, nowości, zabawy uatrakcyjniają zajęcia i przez to zwiększają zaangażowanie uczniów.

Sygn. MPLO 34264

 

psychoPsychologiczno-pedagogiczne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / red. Stanisława Mihilewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.

Prezentowana książka zawiera zbiór artykułów dotyczących problemów zaburzeń rozwoju, zagrożeń i niepełnosprawności. Publikacja prezentuje niektóre metody usprawnienia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Sygn. MPLO 34153

 

 

 

nauczaNauczanie i wychowanie osób lekko upośledzonych umysłowo / pod red. nauk. Czesława Kosakowskiego. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2001.

Publikacja jest próbą spojrzenia na różne aspekty procesu kształcenia specjalnego, zarówno na terenie szkoły, internatu, jak również poza nimi.

Sygn. MPLO 32770

 

 

 

rozwojRozwój daje radość : terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim / red. Jacek Kielin. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009.

Książka jest podręcznikiem, który stanowi doskonałą pomoc dydaktyczną dla nauczycieli i rodziców. Autorzy dość szczegółowo omawiają różne rodzaje zajęć, ale też przedstawiają m.in. podstawowe zasady postępowania nauczycieli i rodziców w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Sygn. MPLO 37405

 

 

smiechŚmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym / Julia Moor. - Łódź : Wydawnictwo mała litera ; Warszawa : Wydawnictwo Cyklady, 2006.

Autorka, matka dziecka autystycznego, dzieli się swym doświadczeniem. W części wstępnej autorka omawia metody inicjowania i przeprowadzania zabaw, które pozwolą przyciągnąć uwagę dziecka, stwarzając okazję do kontaktów i komunikacji. W dalszych rozdziałach przedstawia szczegółowo różne rodzaje zabaw wraz z pomysłami, jak maksymalnie wykorzystać zawarty w nich potencjał edukacyjny i komunikacyjny.

Sygn. MPLO 34413

 

 

terapTerapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi : historia, metoda i praktyka / Paul Nordoff, Clive Robbins. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.

Głównym przesłaniem książki jest ukazanie, jak wielki potencjał uzdrawiający i dający siłę drzemie w muzyce.

Sygn. MPLO 36820

 

 

 

zestawZestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci przedszkolnych / Elżbieta Waszkiewicz. Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci dyslektycznych / Jadwiga Jastrząb. Gry i zabawy w terapii pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb. - Wyd. 2. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 2002.

Praca stanowi wznowienie 3 oddzielnych książeczek opublikowanych w 1990 roku.
Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci przedszkolnych przeznaczony jest dla dzieci z normą intelektualną, ale nieharmonijnie rozwijających się.

Sygn. MPLO 34568, MPLO 35281

 

 

Opisy na podstawie zasobów internetowych.

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

 

(es)