Nauczyciel na starcie

 

(opisy na podstawie zasobów internetowych)

 

startNauczyciel na starcie / Tomasz Garstka, Jacek Marszałek. - Warszawa : Wydawnictwa CODN, cop. 2000.

Przewodnik dla nauczyciela stażysty. Pomaga w budowaniu osobistych kompetencji niezbędnych w zawodzie nauczyciela. Pokazuje, jak wspierać i aktywizować uczniów oraz jak pomagać uczniom sprawiającym trudności wychowawcze.

 

 

rolaRola nauczyciela we współczesnej szkole / Erich Petlak. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", cop. 2008.

Książka dotyczy podstawowego problemu, jaki m jest wpływ nauczyciela na wychowanie i przygotowanie do dalszej nauki i pracy zawodowej powierzonej mu młodzieży. Nie wystarczy skończyć dobrych studiów i mieć wiedzę. Od współczesnego nauczyciela wymaga się podejścia twórczego, zainspirowania uczniów, a potem zostawienia im dużej swobody na własne twórcze myślenie.

 

niewypalajNauczycielu, nie wypalaj się! / Berta Strycharska-Gać. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009.

Autorka książki przekazuje skuteczne i sprawdzone sposoby zapobiegania wyczerpaniu fizycznemu i psychicznemu. Radzi, jak regenerować siły oraz jak nie tracić zapału i motywacji do pracy z uczniami.

 

 

strukturaStruktura i dynamika kompetencji informacyjnych nauczyciela w społeczeństwie sieciowym / Elżbieta Perzycka. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008.

Praca z dziedziny kształcenia kompetencji informacyjnych nauczycieli. Sednem poszukiwań Autorki jest nadanie edukacji informacyjnej w pełni krytycznego i refleksyjnego charakteru.

 

 

dylematyDylematy etyczne nauczycieli języków obcych na starcie kariery zawodowej (na przykładzie nauczycieli języka angielskiego) / Dorota Werbińska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2009.

Część problemów w pracy nauczyciela ociera się o kwestie etyki i sprawiedliwości. Każdy z nich można rozwiązać na kilka sposobów. Rzadko są jednak podejmowane w literaturze fachowej dla nauczycieli języków obcych. Zasadniczym celem tej książki jest zwrócenie uwagi Czytelnika, zwłaszcza na starcie kariery zawodowej, na obecność niektórych aspektów i dylematów etycznych występujących w jego codziennej pracy.

 

rozwojJak wspierać rozwój zawodowy nauczycieli / Jeff Jones, Mazda Jenkin, Sue Lord. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna. 2008.

Książka pokazuje na konkretnych przykładach, jak doskonalić umiejętności pedagogiczne. Zawiera arkusze obserwacji i samoobserwacji, testy pozwalające diagnozować przyczyny trudności. Żaden nauczyciel nie może być zdany wyłącznie na siebie – i o tym jest ta książka. Pokazuje, jak zdiagnozować brak skuteczności u nauczycieli, jak zaofiarować im wsparcie i co robić, kiedy to wsparcie nie wystarcza.

 

rodzicNauczyciel - rodzic : skuteczne porozumiewanie się / Cindy J. Christopher ; przekł. Jolanta Bartosik. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 2004.

Książka ta odpowiada na wiele istotnych pytań: jak można zainteresować rodzica tym, co dzieje się w szkole? Jak w profesjonalny sposób informować o ocenach ucznia? Jak rozwiązać problemy pojawiające się w kontaktach nauczyciel - rodzic?

 

 

kompetencjeNauczyciel : rozwój zawodowy i kompetencje / red. Ewa Przygońska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.

Książka jest próbą analizy poszczególnych etapów i uwarunkowań rozwoju zawodowego nauczyciela, jak również kompetencji stanowiących podstawę pracy nauczyciela-wychowawcy początku XXI wieku.

 

 

pasjaNauczyciel z pasją : jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy / Christopher Day ; przekł. Tomasz Kościuczuk. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.

Autor uświadamia Czytelnikowi, jak wielką rolę w życiu nauczyciela odgrywa pasja oraz jakim zagrożeniem jest jej brak. Podkreśla, że nauczanie znacznie wykracza poza przekazywanie treści programowych i ocenę mierzalnych osiągnięć. Dobrzy nauczyciele to według Autora tacy, którzy znajdują czas na refleksję nad swoim warsztatem pracy.

 

poczatkujacyPoczątkujący nauczyciel : studium przypadku / Robert V. Bullough ; przekł. Krzysztof Rogowski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009.

Opowiedziana w książce historia początkującej nauczycielki, stała się podstawą studium przypadku, które zgodnie z zamierzeniami autora ma ułatwić nowicjuszom pierwsze kroki w pracy szkolnej, a także wskazać im drogę rozwoju umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)