Bezpieczna szkoła

 

(Opisy na podstawie zasobów internetowych)

 

Agresja a wychowanie : czy dzieci mają prawo do agresji? / Jan-Uwe Rogge. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007.

Książka uświadamia, że to poczucie własnej wartości jest podstawą umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z frustracją.  Autor nie przedstawia nowych teorii pedagogicznych, ale proponuje kilka ścieżek pomocnych w rozwiązaniu problemu agresji.

 

 

 

Agresja u dzieci : szkoła porozumienia / Joanna Danilewska. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2007.

Autorka pokazuje nauczycielom szkoły podstawowej, jakie działania wychowawcze sprzyjają rozwojowi społecznemu ucznia, zachęcając do pracy profilaktycznej.

 

 

 

 

 

Jak opanować przemoc w szkole / Mona O'Moore, Stephen James Minton. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne ; Fraszka Edukacyjna, 2008.

Książka ta przedstawia, jak prowadzić w szkole politykę przeciw przemocy, podaje strategie jej zwalczania i zapobiegania, daje szczegółowe wskazówki, jak pracować z rodzicami. Zawiera gotowe prezentacje, przydatne w czasie zajęć z uczniami lub podczas spotkań z rodzicami, karty pracy, ćwiczenia do szkolenia rad pedagogicznych, uczniów i rodziców.

 

 

 

Odwaga cywilna a przemoc w szkole : Scenariusze godzin wychowawczych / Karl E. Dambach. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków - nauczycieli, wychowawców, pedagogów, a także dla rodziców i starszej młodzieży. Autorzy wyjaśniają w niej, że szkolne problemy wynikają z braku umiejętności określenia swoich oraz cudzych uczuć, a także z niewłaściwej komunikacji. Proponują też szereg pomocnych ćwiczeń.

 

 

 

Mobbing : fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać? / Dan Olweus. - Wyd. 2. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2007.

Autor od blisko 30 lat zajmuje się mobbingiem - zjawiskiem przemocy międzyrówieśniczej w szkole. Stworzył  własny program zapobiegania przemocy, wdrażany od lat m.in. w Norwegii oraz w wielu szkołach amerykańskich. Kluczowe założenia tego programu przedstawia niniejsza książka.

 

 

 

 

Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki / Timothy Dimoff, Steve Carper . - Warszawa : "Elma Books", 1994.

Jest to rzeczowy i rzetelny poradnik dla rodziców, przedstawia realia związane z alkoholem i narkotykami oraz uczy identyfikować oznaki świadczące o obecności narkotyków w życiu dziecka.

 

 

 

 

 

Nastolatki i alkohol : strategie profilaktyczne w szkole / Mirosława Wieczorek-Stachowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2007.

Bogata zawartość książki pozwala traktować ją jako merytoryczne narzędzie w podejmowaniu dialogu na temat przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży i realnych działań w środowiskach szkolnych.

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

 

(es)