Co każdy nauczyciel wiedzieć powinien

 

(Opisy na podstawie zasobów internetowych)

 

Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli O środkach dyscyplinujących w szkole / Lucyna Bojarska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009.

Książka o tym,  jak ma wyglądać mądry system dyscyplinujący uczniów. Tym cenniejsza, że autorka opiera się na obserwacji doświadczonych pedagogów. Na plus można też zapisać język książki, daleki od naukowych wywodów.

 

 

 

Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.

Poza częścią teoretyczną, autorka dużo uwagi poświęca omówieniu konkretnych technik nauczania. W większości znanych nauczycielom, ale wartych przypomnienia, jak choćby metoda projektów.  Książka zainteresuje też rodziców pracujących z dziećmi w domu.

 

 

 

 Jak uczyć uczenia się? : środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej / Beata Oelszlaeger. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.

Książka skierowana przede wszystkim do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Zawiera liczne przykłady, zestawienia, scenariusze, schematy uwzględniające zarówno pewne propozycje literatury źródłowej, jak i organizację, przebieg i rezultaty badań empirycznych.

 

 

 

O lepszą jakość uczenia się / Józef Placha. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010.

Książka napisana z myślą o wszystkich, którzy pragną uczyć się przez całe życie. Dotyczy podniesienia sposobu nauczania i uczenia się, tak na poziomie akademickim jak również w zakresie szkolnictwa ogólnego.

 

 

 

Spoko lekcja czyli 65 sposobów na oryginalne zajęcia / Joanna Małgorzata Łukasik. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009. 

Gry i zabawy dobre na wszystko czyli o tym,  jak uatrakcyjnić lekcję, żeby dzieci zrozumiały, zapamiętały i chciały więcej. Książka dla wszystkich, którzy chcą urozmaicić zajęcia i skorzystać z nowych pomysłów.

 

 

 

Jak uczyć, żeby nauczyć / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008.

Poradnik o zasadach skutecznej edukacji. Autorzy prezentują 13 zasad skutecznego nauczania, sformułowanych na podstawie rezultatów badań nad pamięcią. Zawiera wiele konkretnych  i praktycznych porad.

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

 

(es)