Taniec w edukacji

(Opisy na podstawie zasobów internetowych)

 

Psychoterapia tańcem i ruchem : teoria i praktyka w terapii grupowej : praca zbiorowa / pod red. Zuzanny Pędzich. - Warszawa : Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze "Arteer" Elżbieta Rybicka, 2009.

Oprócz wprowadzenia teoretycznego, książka zawiera rozdziały poświęcone zastosowaniom tańca i ruchu w pracy z różnymi grupami pacjentów, oparte na praktyce klinicznej autorów.

 

 

 

Taniec i literatura / pod red. Eugeniusza Czaplejewicza, Jana Potkańskiego ; Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : ASPRA-JR, 2002.

Książka zawiera analizy dotyczące motywu tańca w literaturze. Przydatna szczególnie dla maturzystów, którzy piszą na ten temat pracę.

 

 

 

Taniec bawi i opowiada / Irena Turska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1970.

Książka zwięźle, ale zarazem żywo i przystępnie podaje najważniejsze informacje z dziedziny tak obszernej, jak sztuka taneczna. Autorka  przedstawia historię tańca i jego odmiany: rytualne i magiczne tańce ludów pierwotnych, ludowe tańce obrzędowe, zabawowe i widowiskowe, różne rodzaje tańców towarzyskich, wreszcie taniec artystyczny, balet, stanowiący dziedzinę sztuki, jego związki z pantomimą. Odrębny rozdział poświęcony jest też kostiumom i dekoracjom.

 

Taniec : jego rozwój i formy / Jan Rey ; przeł. Irena Turska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958.

Lektura obowiązkowa dla teoretyków tańca. Autor pisze czym jest taniec i jakie jest jego znaczenie w życiu człowieka ,począwszy od najdawniejszych czasów po wiek XX.

 

 

 

 

Taniec w teorii i praktyce / Olga Kuźmińska. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2002.

Poza wiadomościami na temat tańca, w książce można znaleźć również obszerny materiał ilustracyjny w postaci fotografii, na których ćwiczenia demonstruje między innymi Autorka. 

 

 

 

 

Taniec w edukacji dzieci i młodzieży : podręcznik dla nauczycieli / red. nauk. Bożena Siedlecka, Wojciech Biliński ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wrocław : Wydaw. AWF, 2003. 

Książka zawiera projekty działań profilaktyczno-terapeutycznych możliwych do realizacji w różnych środowiskach dzieci i młodzieży. Adresowana jest głównie do pedagogów - praktyków: pedagogów szkolnych, wychowawców, nauczycieli. Może także służyć studentom, przede wszystkim pedagogiki, ale również innych kierunków oraz nauczycielom akademickim.

 

 

Taniec i psychoterapia / Danuta Koziełło. - Wyd. 2 uzup. - Poznań : KMK Promotions, 2002. 

Jest to książka ukazująca taniec świetle różnych teorii psychologicznych. Wskazuje na rolę tańca w procesie wspomagania rozwoju jednostki, w leczeniu zaburzeń osobowości i chorób psychicznych.

 

 

 

Taniec w polskiej tradycji : leksykon / Grażyna W. Dąbrowska. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Etnochoreologiczne : Muza, 2005/2006.

Leksykon oprócz haseł zawiera także zapisy nutowe melodii wybranych tańców. Do leksykonu jest załączona płyta DVD, obrazująca i dokumentująca najciekawsze tradycyjne wykonania tańców, przez artystów ludowych z różnych regionów.

 

 

 

(es)