KREATYWNOŚĆ

 (zestawienie bibliograficzne na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku)

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Adamek Irena, Bałachoowicz Józefina (red.) : Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014
 2. Badowska Alicja, Mazurek Ola, Olinkiewicz Elżbieta, Otolińska Renata : Inspiracje, pomysły : książka pomocnicza dla twórczego nauczyciela. – Wrocław : Wydawnictwo Siedmioróg, 2002
 3. Chybicka Aneta : Psychologia twórczości grupowej : jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe . – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006
 4. Ciechanowska Dorota : Twórczość w edukacji. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007
 5. Dobrołowicz Justyna : Kreatywność uczniów a ich osiągnięcia szkolne. - Kielce : Wydawnictwo Akademii świętokrzyskiej, 2002
 6. Dobrołowicz Witold : Psychodydaktyka kreatywności . – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej, 1995
 7. Dobrołowicz Witold, Karwowski Maciej (red.) : W stronę kreatywności. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2002
 8. Gloton Robert : Twórcza aktywność dziecka. – Warszawa : WSiP, 1988
 9. Karwowski Maciej : Klimat dla kreatywności : koncepcje, metody, badania. – Warszawa : Difin, 2009
 10. Karwowski Maciej, Gajda Aleksandra : Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010
 11. Ogrodzka-Mazur Ewa, Szuścik Urszula, Oelszlaeger-Kosturek Beata (red.) : Edukacja małego dziecka : kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej : T. 12. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017
 12. Samulczyk-Pawluk Teresa : Edukacja teatralna w szkole podstawowej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005
 13. Stasica Jadwiga : 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane relaksujących, rozwijających fantazję, zainteresowania i zdolności uczniów w klasach I – III . – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2003
 14. Szmidt Krzysztof J. : ABC kreatywności. – Warszawa : Difin, 2010
 15. Szmidt Krzysztof J. (red.) : Dydaktyka twórczości : koncepcje – problemy – rozwiązania. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2003
 16. Szmidt Krzysztof J. : Pedagogika twórczości. – Gdańsk : GWP, 2007
 17. Szmidt Krzysztof J. : Szkice do pedagogiki twórczości. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2001
 18. Uszyńska-Jarmoc Janina : Pedagogika kreatywności : istota, cele, podstawowe założenia : kreatywność w domu, przedszkolu i w szkole [W:] Twórcza aktywność dziecka : teoria, rzeczywistość, perspektywy rozwoju. – Białystok : Trans Humana, 2003
 19. Vopel Klaus W. : Jak pobudzić kreatywność grupy. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2003
 20. Witkowski Igor : Źródła kreatywności : nowe spojrzenie. – Warszawa : Wydawnictwo WIS-2, 2013

Wydawnictwa ciągłe

 1. Just, Monika :Kreatywny nauczyciel - pozwólmy sobie na twórcze szaleństwo // Życie Szkoły. - 2010, nr 8, s. 43-48
 2. Kalbarczyk, Anna : Bawię się sztuką : kreatywnie, czyli twórczo // Życie Szkoły. - 2018, nr 6, s. 44-48.
 3. Liszewska, Małgorzata : Jak kreatywnie wybrnąć z kłopotu?. Scenariusz zajęć bibliotecznych na podstawie książki Iwony Chmielewskiej ,,Kłopot'' // Poradnik Bibliotekarza. - 2017, nr 10, s. 39-40
 4. Masna Danuta : Jak stymulować twórczą aktywność dziecka // Nowa Szkoła. – 2006, nr 3, s. 32 – 35
 5. Marek-Ruka, Marianna : Kreatywność w edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w ujęciu profesor Marii Grzegorzewskiej // Szkoła Specjalna. - 2017, nr 4, s. 245-250
 6. Karwowski Maciej : Pogoda na twórczość w szkole // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 3, s. 98 – 103
 7. Piotrowski, Krzysztof T. : To kreatywność - nie wygłupy // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 91-97
 8. Sikora Kalina : Kreatywność bibliotekarza w pracy z czytelnikiem o specjalnych potrzebach // Poradnik Bibliotekarza. - 2018, nr 3, s. 12-14
 9. Uchyła-Zroski Jadwiga : Sposoby realizacji oraz przykłady zajęć muzycznych rozwijających kreatywność uczniów klas niższych // Nauczanie Początkowe. – 1996/97, nr 4, s. 93 – 97

                                                             Opracowała Aleksandra Wilk