Tolerancja

 

 

(Zestawienie bibliograficzne w wyborze na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku)

 

Wydawnictwa zwarte

 

 1. Chałas, Krystyna : Wychowanie ku wartościom : elementy teorii i praktyki, t. 1, Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja. - Lublin ; Kielce : Wydaw. "Jedność", 2006
 2. Chodkowska Maria, Szabała Beata : Osoby z upośledzeniem umysłowym w stereotypowym postrzeganiu społecznym. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012
 3. Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji : wokół zagadnień teoretycznych (red. nauk. Katarzyna Białobrzeska i Stanisław Kawula). – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, 2006
 4. Dystans społeczny wobec osób z niepełnosprawnością jako problem pedagogiki specjalnej , t. 1, Przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie (red. nauk. Monika Parchomiuk i Beata Szabała). - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012
 5. Gajewska Grażyna, Szczęsna Anna, Rewińska Elżbieta : Wychowanie do tolerancji : teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga : scenariusze zajęć. - Zielona Góra : PEKW "Gaja", 2006
 6. Hamer Hanna : Demon nietolerancji : nie musisz stać się prześladowcą ani ofiarą. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994
 7. Kostyło Piotr : Wykluczenie jako problem filozofii edukacji : komentarz do badań empirycznych. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008
 8. Laska Eugenia Iwona : Edukacja w tolerancji wobec drugiego człowieka w dobie globalizacji, w: Wartości, edukacja, globalizacja : wybrane zagadnienia (red. nauk. Wojciech Kojs). - Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia, 2002
 9. Meandry wykluczenia społecznego : (red. Julita Nowak). - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008
 10. Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2007
 11. Morszczyńska Urszula : Globalizacja a zagadnienia tolerancji, w: Wartości, edukacja, globalizacja : wybrane zagadnienia (red. nauk. Wojciech Kojs). - Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia, 2002
 12. Ostrowska, Antonina : Niepełnosprawni w społeczeństwie : postawy społeczeństwa polskiego wobec ludzi niepełnosprawnych : raport z badań. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN : Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 1994
 13. Raczyńska Kamila, Synakiewicz Alina : Szkoła wolna od dyskryminacji : materiały dla wychowawców i pedagogów szkolnych ze scenariuszami lekcji wychowawczych. – Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2013
 14. Rzedzicka Krystyna Danuta : Inny – czyli kto? – jako źródło przemocy , w: Przemoc dzieci i młodzieży (pod red. Jana Papieża i Andrzeja Płukisa). – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004
 15. Siewierska-Chmaj Anna : W pułapce wielokulturowości. – Warszawa – Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2016
 16. Skazani na wykluczenie (pod red. Małgorzaty Orłowskiej) . – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2005
 17. Tożsamość polska w odmiennych kontekstach (pod red. red. Leona Dyczewskego i Dariusza Wadowskiego). - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009
 18. Trudna dorosłość osób z zespołem Downa. Jak możemy pomóc (pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek). – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011
 19. Wielokulturowość i problemy edukacji ( pod red. nauk. Tadeusza Lewowickiego, Anieli Różańskiej i Gabrieli Piechaczek-Ogierman). – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012
 20. Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej (pod red. Jerzego Nikitorowicza, Jolanty Muszyńskiej i Mirosława Sobeckiego. – Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2009
 21. (Złudne) obietnice wielokulturowości (red nauk. Jadwiga Królikowska). – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012

Wydawnictwa ciągłe

 1. Kondracka Marta, Krupa Aleksandra : Postrzegania „inności” i „innego” w świetle badań // Nowa Szkoła. – 2007, nr 6, s. 39 – 44
 2. Kotormus Oksana : Niepełnosprawność, czyli każde dziecko jest inne // Nowa Szkoła. – 2015, nr 3, s. 46 - 48
 3. Krajewska, Agata : Inny nie znaczy gorszy - tolerancja i akceptacja odmienności w codziennym życiu //Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, dod. ,,Biblioterapia w szkole'' s. 10
 4. Miczka – Pajestka Monika : Różnorodność kulturowa jako wyzwanie dla Polskiej szkoły // Nowa Szkoła. – 2015, nr 9, s. 21 - 31
 5. Molenda-Bieniecka, Jolanta : Spotkanie z samym sobą to też spotkanie z innością // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, dod. ,,Biblioterapia w szkole'' s. 15-16
 6. Sawicka – Wielgusiak Sabina : Edukacja wielokulturowa we Włoszech // Nowa Szkoła. – 2010, nr 6, s. 48 – 52
 7. Siereda Natalia : „Przygody Innego” – na szlaku różnorodności // Nowa Szkoła. – 2015, nr 6, s. 45 - 47
 8. Słowikowska Teresa : Ważne słowo : tolerancja : scenariusz zajęć wychowawczych dla gimnazjum // Nowa Szkoła. – 2005, nr 10, s.37-40
 9. Staręga, Adrianna : Młoda nietolerancja // Niebieska Linia. - 2003, nr 6, s. 21-22
 10. Stróżyński Klemens : Dyskryminacja a szkoła Puchatka // Nowa Szkoła . – 2013, nr 8, s. 34 – 36
 11. Stróżyński Klemens : Szkoła a współczesne różnice kulturowe // Nowa Szkoła. – 2016, nr 8, s. 12 - 19
 12. Trojan Elżbieta : Edukacja międzykulturowa – jedność w różnorodności // Nowa Szkoła. – 2009, nr 1, s. 55 - 58
 13. Trojan Elżbieta : Tolerancja jako kategoria pedagogiczna i zadanie wychowawcze : zestawienie bibliograficzne //Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 7/8, s. 48-51