Edukacja matematyczna dla młodszych

zestawienie bibliograficzne w wyborze (za lata 2000 – 2015)

na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku

 

Wydawnictwa zwarte:

 

 1. Dziecko i matematyka/ red. Ewa Swoboda, Jan Guncaga.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszo

 2. Dąbrowski Mirosław: Pozwólmy dzieciom myśleć!: o umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów.- Warszawa: CKE, 2008

 3. wskiego, 2009

 4. Gruszczyk – Kolczyńska Edyta, Zielińska Ewa: Dziecięca matematyka: książka dla rodziców i nauczycieli .- Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 2004

 5. Gruszczyk – Kolczyńska Edyta, Zielińska Ewa: Dziecięca matematyka: metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych .-Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 2000

 6. Gruszczyk – Kolczyńska Edyta, Zielińska Ewa: Dziecięca matematyka: program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych .-Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 2002

 7. Klus – Stańska Dorota, Kalinowska Alina: Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów.- Warszawa: ŻAK, 2004

 8. Matematyka : ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu / aut. Karolina Sosin - Pospiszył. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2014.

 9. Matematyka : ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / aut. Karolina Sosin-Pospiszył. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2014.

 10. Myślenie matematyczne : zabawy i zadania dla starszych przedszkolaków : klasyfikowanie, geometria / red. Lidka Bodzan . - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2014.

 11. Myślenie matematyczne : zabawy i zadania dla starszych przedszkolaków : orientowanie się w przestrzeni, cechy wielkościowe i porównywanie wielkości, miary / red. Lidka Bodzan . - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2014.

 12. Myślenie matematyczne : zabawy i zadania dla starszych przedszkolaków : rytmy, liczenie i rachowanie / red. Lidka Bodzan . - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2014.

 13. Myślenie matematyczne : zabawy i zadania dla starszych przedszkolaków : zabawy i zadania dla starszych przedszkolaków : myślenie przyczynowo-skutkowe i rozwiązywanie problemów, zbieranie i porządkowanie informacji /red. Lidka Bodzan . - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2014

 14. Nowak – Łojewska Agnieszka: Wybrane obszary edukacji matematycznej dzieci: poradnik dla nauczycieli klas I-III.- Warszawa: ORE, 2015

 15. Nowik Jerzy: Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej .- Opole: Wydawnictwo NOWIK, 2009

 16. O dzieciach matematycznie uzdolnionych: książka dla rodziców i nauczycieli / pod red. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej.- Warszawa: Nowa Era, 2012

 17. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej / red. nauk. Janina Uszyńska – Jarmoc, Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska – Sołdatow .- Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014

 18. Rożek Bożena, Urbańska Elżbieta .- Klubik małego matematyka: rozwijanie aktywności matematycznej uczniów I etapu edukacyjnego.- Warszawa: ORE, 2012

 19. Siwek Helena: Dydaktyka matematyki: teoria i zastosowania w matematyce szkolnej .-Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005

 20. Skura Małgorzata, Lisicki Michał: Matematyka od przedszkola: metody i zasady wprowadzania pojęć matematycznych. Przygotowanie do rozumienia liczb i posługiwania się nimi.- Warszawa: ORE, 2015

 21. Stasica Jadwiga: Bawię się i uczę .- Poznań: Papilon, 2012

 22. Stasica Jadwiga: Lubię się uczyć .-Poznań: Papilon, 2012

 23. Stasica Jadwiga: 160 pomysłów na zajęcia zintegrowane z matematyki w klasach I-III . - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001

 24. Wojciechowska Krystyna: Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu .- Opole: Wydawnictwo „Nowik”, 2011

 25. Wspomaganie rozwoju myślenia dziecięcego i kompetencji matematycznych/ red. Krystyna Zielińska, Beata Krysiak; il. Lidia Nowak – Chomicz .- Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza

 

Artykuły z czasopism:

 

 1. Jakubowska Alina: O rudym lisie… chytrusie? // Życie Szkoły .- 2015, nr 2, s. 11-14
 1. Kołodziejska Lidia: Wykorzystanie klocków logicznych Dienesa do kształtowania pojęć matematycznych// Wychowanie w Przedszkolu .-2015, nr 2, s.45-47
 1. Korczewska Elżbieta, Kozubek Joanna: Plus – minus// Wychowanie w Przedszkolu .-2015, nr 7, s.8-12
 1. Oleksa Karolina: Pierwsze oszczędności. Scenariusz zajęć dla klasy I-II//Życie Szkoły .-2015, nr 8, s.42-43
 1. Olszewska Margareta, Ogerman Marzena: To nie jest bajka…, czyli o nauczaniu matematyki metodą prof. Hejnego // Życie Szkoły .-2015, nr 8, s.10-12
 1. Piechota Feliksa, Szymczak Emilia: Dzielenie z resztą// Życie Szkoły .-2015, nr 2, s. 15-16
 1. Piechota Feliksa, Szymczak Emilia: Edukacja matematyczna w zakresie obliczeń pieniężnych// Życie Szkoły .- 2015, nr 9, s.33-34
 1. Piechota Feliksa, Szymczak Emilia: Geometryczne inspiracje//Wychowanie w Przedszkolu .-2015, nr 7, s.58-61
 1. Piechota Feliksa: Magiczne kwadraty – rozwijamy matematyczne zainteresowania dzieci// Życie Szkoły .-2014, nr 10, s.16-17
 1. Piechota Feliksa, Szymczak Emilia: Matematyczne rozrywki umysłowe dla dzieci w młodszym wieku szkolnym .-2015, nr 9, s.8-10
 1. Piechota Feliksa, Szymczak Emilia: Matematyczne zabawy z patyczkami// Życie Szkoły .-2015, nr 5, s.9-11
 1. Piechota Feliksa, Szymczak Emilia: Mierzenie płynów – pierwsze doświadczenia dziecka// Wychowanie w Przedszkolu .-2015, nr 2, s.48-50
 1. Piechota Feliksa, Szymczak Emilia: Obwód i pole figury// Życie Szkoły .-2015, nr 4, s.10-12
 1. Piechota Feliksa, Szymczak Emilia: Tangramy. Logiczne zabawy Matematyczne dla dzieci z klas I-III// Życie Szkoły .-2015, nr 7, s. 12-14
 1. Piechota Feliksa, Szymczak Emilia : Tworzymy i układamy rytmy// Wychowanie w Przedszkolu .-2015, nr 9, s.46-47
 1. Piechota Feliksa, Szymczak Emilia: Wspólne zabawy z dziećmi w wieku przedszkolnym – rozwijanie zainteresowań matematycznych// Wychowanie w    Przedszkolu .-2015, nr5, s.46-50
 1. Piechota Feliksa, Szymczak Emilia: Zimowe przygody z matematyką// Życie Szkoły .-2015 nr 10, s.33-35
 1. Śliwa Ewelina : Zimowe zabawy matematyczne// Wychowanie w Przedszkolu .-2015, nr 9, s.56-58
 1. Witek Ewa: Zabawy matematyczne dla klasy III// Życie Szkoły .-2013, nr 1, s.23