ADHD

Wydawnictwa zwarte :

1. Kołakowski Artur : ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej: przewodnik dla rodziców i wychowawców. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

2. Barkley Russel A. : ADHD : podjąć wyzwanie: kompletny przewodnik dla rodziców. - Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2009

3. Bernau Sabine : ADHD u dorosłych: poradnik – jak z tym żyć. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007

4. Borkowska Aneta Rita : Procesy uwagi i hamowania reakcji u dzieci z ADHD z perspektywy rozwojowej neuropsychologii klinicznej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008

5. Chrzanowska Beata, Świecicka Justyna : Oswoić ADHD : przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. - Warszawa : Difin, 2006

6. Hallowell E. M., Ratey J.J : W świecie ADHD: nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych. - Poznań : Media Rodzina, 2004

7.Hanć Tomasz : Dzieciństwo i dorastanie z ADHD: rozwój dzieci nadpobudliwych psychrochowo: zagrożenia i możliwości wsparcia. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009

8. Misiak Agnieszka, Kossakowska-Petrycka Karolina : Mam nadpobudliwe dziecko…. I co dalej : praktyczny poradnik dla rodziców i nauczycieli. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 2006

9. Mosetter Kurt, Mosetter Reiner : Nowa metoda leczenia ADHD : odstresowanie ciala, gimnastyka terapeutyczna dla dzieci i dorosłych. - Łódź : Wydawnictwo JK – Feeria, 2006

10. Mumbach Bernd : Zrozumieć i leczyć dzieci nadpobudliwe: poradnik dla rodziców. - Kraków: Wydawnictwo WAM, 2006

11. O'Regan Fintan J. : ADHD. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2005

12. Strichart Stephen, Mangrum Charles T. : Dziecko z ADHD w klasie: planowanie pracy z dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009

13. Pastecost David : Wychować dziecko z ADD i ADHD: praktyczne strategie opanowania trudnych zachowań dzieci z ADD i ADHD. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2005

14. Spoher Kate E. : Pomóż dziecku z…ADHD. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2006

15. Wiącek Renata : Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym – program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć. - Kraków: Impuls, 2004

Wydawnictwa ciągłe :

1. Biegajczyk Beata : Można pracować z dzieckiem z ADHD! - bibliografia // Nowa Szkoła, 2005, nr 7, s. 45-48

2. Bobik Bogumiła : Funkcjonowanie uczniów z zespołem ADHD w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -  2010, nr 5, s. 42-47

3. Cyrklaff Magdalena : Minimalizowanie problemów w nauce u dzieci z ADHD : propozycje do wykorzystania w szkole, bibliotece i w domu // Biblioteka w Szkole. -  2007, nr 1, s.3

4. Czapiewska Barbara : Dziecko z zespołem ADHD w otoczeniu edukacyjnym // Poradnik Bibliotekarza. -  2006, nr 7/8, s. 37-39

5. Czapiewska Barbara : Formy pracy  z dzieckiem dotkniętym ADHD w praktyce bibliotekarza szkolnego // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 9, s.37-38

6. Hawrylewicz Karolina : Niegrzeczny czy chory na ADHD? Problem ADHD w szkole // Życie Szkoły. - 2010, nr 4, s. 60-61

7. Nowe podejście w wychowaniu dzieci z ADHD/ Joanna Kunert// Szkoła Specjalna, 2006, nr 3, s.210-215

8. Jak pracowałam z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo/ Bożena Poleć// Życie Szkoły, 2006, nr 1, s.35-39

9. Rady  dla nauczycieli bibliotekarzy pracujących z dziećmi z ADHD// Biblioteka w Szkole, 2007, nr1, s. 5

10. ADHD - istota zagadnienia/ Elżbieta Słój// Życie Szkoły, 2006, nr 10, s. 58