gawedaglZ okazji obchodów  Narodowego Święta Niepodległości Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku  zaprosiła na wieczór patriotyczny „Gawęda o Niepodległej”. W wieczorze wzięli udział uczniowie klasy II H, którzy pod kierunkiem polonistki p. Katarzyny Szymańskiej, przygotowali montaż słowno-muzyczny „Za niepodległość i wolność Ojczyzny naszej…”. Początek wieku  XX to też czas fascynacji spirytyzmem. Moda na seanse weszła „na salony” i uległ jej nawet Marszałek Piłsudski. O lewitujących stołach, znikającym medium i innych ciekawostkach szeroko omawianych w ówczesnej prasie opowiedział p. Przemysław Kotlarczyk, historyk z ZS im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą. Tradycyjnie oprawę muzyczną zapewnili uczniowie z PSM I st. w Płońsku wraz z p. Anną Kożniewską.

 

 

 

 

(es)