„W krainie grzeczności” – program zajęć z elementami biblioterapii dla dzieci 6-letnich

grzeczglProgram  „W krainie grzeczności”  skierowany jest  do sześciolatów uczęszczających do przedszkola. Realizuje go Renata Grabowska – kierownik Biblioteki Pedagogicznej  w Płońsku. Dzieci na co dzień przebywają w grupie rówieśniczej, podejmują różne działania, zawierają przyjaźnie, ale też narażone są na różne, mniejsze bądź większe, niebezpieczeństwa. Dlatego u dzieci w wieku przedszkolnym należy wzmacniać wiarę w siebie, pokonywanie złości, agresji, ale też wyrażanie szacunku do siebie i innych.  Jednocześnie podejmowane ( w oparciu o teksty literackie) działania biblioterapeutyczne stanowią atrakcyjną formę promowania czytelnictwa wśród najmłodszych. Program przewiduje 7 spotkań a będą się one odbywały raz w miesiącu. 24 października  odbyły  się pierwsze  zajęcia w Przedszkolu nr 3 w grupie „Sówki”. Zajęcia „Grzeczność – a co to takiego?”, miały na celu zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie a także doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole oraz kształcenie odpowiedzialności za swoje zachowanie. Zajęcia prowadzone były  z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai  oraz tekstów literackich „Rybka”  M.Musierowicz oraz „Idzie babcia” I. Salach.

(es)