21 września 2018 r. -  „Polonia Restituta – Polskie drogi do niepodległości” – wyjazd edukacyjny

opinoglZ okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku zorganizowała wyjazd edukacyjny na wystawę „Polonia Restituta – Polskie drogi do niepodległości”, którą można obejrzeć w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Wystawa  podzielona jest na dwie części, pierwsza przedstawia polskie drogi do niepodległości zaczynając od konfederacji barskiej aż do powstania styczniowego. Część druga wystawy powstała ze zbiorów prezentowanych w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Ukazuje ona wydarzenia z początku XX wieku i podzielona jest na 18 tematów.  Oprócz wystawy czasowej zwiedziliśmy również Muzeum Romantyzmu, na które składają się : neogotycki pałacyk mieszczący stałą ekspozycję poświęconą Zygmuntowi Krasińskiemu  oraz neogotycki budynek oficyny dworskiej, w którym organizowane są ekspozycje czasowe. Od 2008 r. w parku stoi też dwór, w którym obejrzeliśmy wystawę malarstwa epoki romantyzmu, ekspozycję napoleońską oraz wspomnianą wystawę „Polonia Restituta”. Wyjazd ten  był pierwszym spotkaniem nauczycieli-bibliotekarzy powiatu płońskiego w bieżącym roku szkolnym. Dlatego też był okazją do zapoznania uczestników z ofertą edukacyjną  naszej biblioteki oraz planowanymi działaniami na ten rok. Nauczyciele mieli też możliwość zgłoszenia uwag i propozycji tak, abyśmy mogli dostosować nasze działania do potrzeb szkół.Opinogóra jest tak pięknym, romantycznym i malowniczym miejscem, że na koniec naszego wyjazdu nie mogłyśmy odmówić sobie spaceru ogrodowymi alejkami.  

(es)