siecIIIglKolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy dotyczyło promocji biblioteki szkolnej. Spotkanie poprowadziła Anna Mieszkowska z BP w Ciechanowie. Wskazała na kilka istotnych punktów, które trzeba dobrze przeanalizować, aby promocja była skuteczna i trafiła do odbiorcy. Należy wziąć pod uwagę, że współcześni uczniowie dużo czasu spędzają w świecie cyfrowym i jest to przestrzeń, w której biblioteka szkolne także musi zaistnieć. Podczas krótkiej dyskusji obecni bibliotekarze wymienili się doświadczeniami ze swojej pracy i wskazali, które z ich działań okazały się najskuteczniejsze.

(es)