zaborowo2Kolejne spotkanie w ramach programu z elementami biblioterapii „Rosnę zdrowo” , realizowanego w klasach III Szkoły Podstawowej w Zaborowie i Kucicach Nowych, poświęcone było utrwalaniu zasad higieny osobistej i ich przestrzeganiu. Zajęcia w oparciu o tekst „Umyj się świnko”, z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai, poprowadziła Renata Grabowska.