16 listopada 2010 r. – „Biblioteka uczy i bawi” – spotkanie z uczniami SP w Sarbiewie


1616 listopada gościliśmy w naszej bibliotece uczniów  ze Szkoły Podstawowej  w Sarbiewie. Spotkanie miało na celu pokazanie, że  w bibliotece można nie tylko wypożyczać książki, ale też ciekawie spędzić czas. Zajęcia odbyły się w dwóch grupach i w sumie  wzięło w nich udział 36 dzieci.  Ola Wilk zaprezentowała różne gry i zabawy dostosowane do wieku dzieci.  Przeprowadziła także  zajęcia biblioterapeutyczne w oparciu o wiersz „Plotka” Marii Terlikowskiej. Taką  formę pracy z dziećmi można wykorzystać  nie tylko w czasie zastępstw, ale też na zajęciach pozalekcyjnych.

 

 

(es)