siecporglBiblioteka Pedagogiczna w Płońsku wraz z płońską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną prowadzi sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli powiatu płońskiego, którzy pracują z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. 18 października odbyło się pierwsze spotkanie uczestników sieci. Renata Grabowska, kierownik BP, przedstawiła sprawy organizacyjne. Uczestnicy ustalili obszary, którym chcą poświęcić uwagę. Zdecydowano, że na kolejnych spotkaniach omawiane będą kwestie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole oraz kształcenie i praca z uczniami niepełnosprawnymi w szkole ogólnodostępnej. Ustalono również ilość i terminy następnych spotkań. Dalszą część spotkania poprowadził dyrektor Poradni Jarosław Chyliński, który zapoznał obecnych ze zmianami wprowadzonymi w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym. Poinformował co należy określić w IPET-ie, omówił sposób organizacji dodatkowych zajęć na terenie szkoły. Na koniec przeanalizował wraz z nauczycielami przykładowy arkusz IPET.

 

(es)