autyzmjolaglKolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących z uczniem ze spektrum autyzmu, jakie odbyło się w Bibliotece Pedagogicznej w Płońsku, miało szczególny charakter. Gościem specjalnym była Jolanta Nagiel, nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie, mama dorosłego syna z autyzmem. We wzruszającej relacji pani Nagiel opowiedziała uczestnikom spotkania o własnych doświadczeniach związanych z codzienną opieką i wychowywaniem syna Pawła. Dzięki niezwykłemu oddaniu i wysiłkom całej rodziny, począwszy od diagnozy we wczesnym dzieciństwie, rehabilitację i edukację w kolejnych latach życia, Paweł wyrósł na młodego mężczyznę funkcjonującego w dużym stopniu samodzielnie. Pani Jolanta odpowiedziała na szereg pytań związanych z wychowaniem dziecka autystycznego oraz przekazała wiele przydatnych informacji na temat autyzmu i instytucji wspomagających rodziców. Dzięki inicjatywie pani Jolanty Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie włączyła się do projektu „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem” realizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w partnerstwie z Fundacją SYNAPSIS. W spotkaniu sieci uczestniczył również Jarosław Chyliński - Dyrektor PPP w Płońsku, który podczas prezentacji „Jak przekonać rodziców do diagnozy?” przedstawił zasady prawidłowej relacji nauczycieli z rodzicami dzieci autystycznych.

(rg)