„Nowatorskie metody pracy z uczniem niepełnosprawnym” - konferencja

 

Konferencja.gl21 listopada 2013 r. w płońskiej filii Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie, odbyła się konferencja pod patronatem Starosty Płońskiego Jana Mączewskiego, na temat „Nowatorskie metody pracy z uczniem niepełnosprawnym”. Organizatorami konferencji byli Biblioteka Pedagogiczna Filia w Płońsku oraz Zespół Szkół nr 3 w Płońsku. Zaproszenie na naszą konferencję przyjęli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - Dyrektor Delegatury w Ciechanowie Józef Kaliński oraz Iwona Antośkiewicz, dyrektor BP w Ciechanowie Grażyna Brzezińska, wicestarosta płoński Andrzej Stolpa, wiceburmistrz Teresa Kozera, naczelnik Wydziału Oświaty Paweł Dychto oraz dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Jarosław Chyliński. Licznie przybyli nauczyciele ze szkół powiatu płońskiego wysłuchali referatów przygotowanych przez nauczycieli z Zespołu Szkół nr 3 w Płońsku. Metodę symultaniczno-sekwencyjną w nauce czytania przedstawiła Małgorzata Góral. Niezwykle ciekawie zaprezentowała metodę Tomatisa w kształceniu uwagi słuchowej Aneta Rutkowska. Agnieszka Palińska i Małgorzata Zdunowska-Pająk przedstawiły praktyczne metody integracji sensorycznej. Na koniec referat na temat bajkoterapii w nauczaniu wygłosiła Renata Grabowska – kierownik płońskiej filii. Przedstawione tematy były niezwykle ciekawe  i przybliżyły uczestnikom sposoby nauczania dzieci niepełnosprawnych metodami stosownymi do ich możliwości i potrzeb rozwojowych.

 

 

(es)