Światowy Dzień Poezji - Konkurs Recytatorski Poezji Marii Konopnickiej


Dzień wagarowicza, czyli pierwszy dzień kalendarzowej wiosny to także Światowy Dzień Poezji. Uczniowie mogli go spędzić na kilka wariantów. Jedną z opcji było również wzięcie udziału w organizowanym, przez Bibliotekę Pedagogiczną w Płońsku oraz bibliotekę Zespołu Szkół w Dzierzążni, konkursie recytatorskim. 21 marca w Bibliotece Pedagogicznej odbył się powiatowy finał konkursu. Tegoroczna edycja odbyła się już po raz trzeci. Dwa lata temu recytowano poezję o wiośnie, rok temu wiersze Adama Mickiewicza. W tym roku natomiast przypada 165 rocznica śmierci Marii Konopnickiej i w związku z tym zdecydowano, że uczniowie będą recytować właśnie jej poezję. W konkursie mogły uczestniczyć dzieci klas IV-VI szkół podstawowych, wyłonieni w etapie szkolnym. Do finału powiatowego zostało zgłoszonych 31 osób z dziesięciu szkół: Baboszewa, Dzierzążni, Lisewa, Siedlina, Uniecka, Zaborowa, Sochocina, Kucic oraz dwóch płońskich podstawówek Nr 2 i Nr 3. Jury konkursu składające się z 5 wytypowanych osób, opiekunów uczniów oraz pracowników Biblioteki Pedagogicznej, miało do podjęcia trudną decyzję - wytypowanie zwycięzców, mimo, że poziom konkursu był bardzo wyrównany a każdy z uczestników przedstawił własną interpretacje utworów M. Konopnickiej. Uczniowie występowali w specjalnie przygotowanych do recytacji barwnych strojach. Zwycięzcą konkursu recytatorskiego wyłonionym przez jury został Mikołaj Mucha uczeń SP nr 2 w Płońsku, który zaprezentował wiersz Stefek Burczymucha. Drugie miejsce przypadło Edycie Kocięckiej z SP w Uniecku za recytacje wiersza Parasol. Trzecie miejsce zajęła Anna Załęcka z SP w Zaborowie, która recytowaoa wiersz Przed sądem. Jury przyznało także dwa wyróżnienia: dla Ady Łochowskiej z SP w Siedlinie, za recytacje Stefek Burczymucha oraz dla Karola Kozackiego z SP w Uniecku za przedstawienie wiersza Stary zegar. Laureaci otrzymali nagrody książkowe i dyplomy a pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w konkursie. W planach jest już kolejna edycja konkursu a uczniowie mogą zacząć szlifować swój warsztat recytatorski.