Międzyszkolny Konkurs Recytatorski – „Dziecko w poezji polskiej”

 

22.04.2008 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Płońsku, odbyła się IV edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego, którego tematem przewodnim było „Dziecko w poezji polskiej”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu powiatu płońskiego. Konkurs miał na celu zachęcenie dzieci do sięgania po poezję, ale także rozwój zdolności i uwrażliwienie na piękno słowa. W konkursie wzięło udział 30 uczniów, którzy zostali wyłonieni w etapie szkolnym. Wśród wybranych przez uczestników utworów, oprócz literatury dziecięcej, znalazły się wiersze Jana Kochanowskiego i ks. Jana Twardowskiego. Jury pierwsze miejsce przyznało Agnieszce Kocięckiej z SP w Uniecku, drugie Adzie Żochowskiej z SP w Siedlinie i trzecie miejsce Kamilowi Popowskiemu z SP3 w Płońsku. Oprócz tego przyznano 4 wyróżnienia: Justynie Antoszewskiej z SP w Siedlinie, Oli Leszczyńskiej z SP3 w Płońsku, Basi Żołądek SP w Sarbiewie oraz Ani Kuźniewskiej z SP w Sochocinie.