Nowe książki – listopad 2011 r.

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

 

Edukacja w przebiegu życia  : od dzieciństwa do starości / red. nauk. Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak. – Kraków : Impuls, 2010.

Autorzy przedstawili wybrane  problemów dotyczące  edukacji w różnych fazach życia człowieka w zgodzie z potrzebami jednostki  i społeczeństwa. Jest głosem w dyskusji nad potrzebą edukacji przez całe życie. 

 

 

 

Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu techniki czytania / Beata Kulisiewicz. - Kraków : Impuls, 2011.

Metoda czytania psu jest skutecznym i przyjemnym sposobem na poprawę umiejętności czytania u dzieci. Zawarte w publikacji wskazówki i ćwiczenia mogą być wykorzystywane na początkowym etapie kształtującym umiejętność czytania, ale przede wszystkim w procesie jej usprawniania.

 

 

Metoda projektów w nauczaniu języków obcych / Małgorzata Niemiec-Knaś. - Kraków : Impuls, 2011r.


Autorka zwraca uwagę na komunikatywną funkcję języka. Gdy opanuje się język obcy należy nauczyć się używać go i posługiwać nim w określonych sytuacjach życiowych.  Książka ma za zadanie pomóc zdobyć  tę umiejętność.

 

 

 

Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Elżbiety Lubińskiej-Kościółek i Katarzyny Pluteckiej. - Kraków : Impuls, 2011.

Publikacja jest efektem zamiłowania poznawczego wielu pedagogów, szczególnie pedagogów specjalnych. Dyskusja teoretyczna połączona z pracami o charakterze praktycznym na temat istoty twórczości osób niepełnosprawnych umożliwiła wyodrębnienie pewnych obszarów tematycznych. Książka adresowana jest do tych, którzy interesują się wspomaganiem potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi, czyli pedagogów, terapeutów, rodziców, psychologów, rehabilitantów, studentów.  

 

Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich / Joanna Różańska-Kowal. - Kraków : Impuls, 2010.

Przedmiotem badań autorki są uwarunkowania określonych postaw i zidentyfikowanie wśród nich tych, które odgrywają przeważającą rolę w genezie zachowań prospołecznych. Różańska-Kowal pokusiła się także o szczegółową charakterystykę najistotniejszych teorii i badań nad niedostosowaniem społecznym oraz o próbę wyłonienia istoty motywacji, posiłkując się wybranymi koncepcjami teoretycznymi.

 

 

Aspiracje życiowe młodzieży pogranicza / Piotr Długosz. - Kraków : Impuls, 2011.

Obszar zainteresowań badawczych Autora obejmuje pogranicze Polski, a dokładniej, młodzież owo pogranicze zamieszkującą. Autor dużo miejsca w publikacji poświęca wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych przez młodzież pogranicza.

 

 

 

 

Zgrana klasa Ja - Ty – My : gry i zabawy integrujące zespół klasowy : poradnik dla klas 1-6 szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska, Joanna Czubak. - Kraków : Impuls, 2011.


"Zgrana klasa" to poradnik zawierający propozycje oddziaływań wychowawczych, które ułatwiają wychowawcy tworzenie spójnej grupy. Zebrane scenariusze gier i zabaw pozwolą uatrakcyjnić proces dydaktyczno - wychowawczy bardziej integrując uczniów, wprowadzając jednocześnie atmosferę zrozumienia, tolerancji i akceptacji, która sprzyja procesowi wychowania i nauczania.

 

Balladyny i romanse / Ignacy Karpowicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2010.

Zaczyna się niby zwyczajnie –codzienne  życie kilkorga bohaterów w scenerii Warszawy i Białegostoku. Do Polski czyli tego „kraju w promocji” trafiają bogowie wszelkich kultur i religii. Zamieszkują obok ludzi i zaczynają wpływać na ich losy. Książka intrygująca, wieloaspektowa, dająca się w różny sposób interpretować.

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)