Nowe książki – październik 2011 r.

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

 

Obraz szkoły i nauczyciela : egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne / red. Ewa Murawska. – Kraków : Impuls, 2010.

Książka skierowana jest do osób, którym zależy na zrozumieniu procesów regulujących pracę szkoły i poszukiwaniu sposobów podnoszenia jej jakości oraz doskonaleniu własnego warsztatu pracy. Wielość podjętych w tej pracy wątków spaja wspólna intencja - próba (re)konstruowania rzeczywistego obrazu współczesnej szkoły i nauczyciela w świetle teorii i praktyki dydaktyczno-wychowawczej.

 

Miejskie wojny : edukacyjne dyskursy przestrzeni / red. Kamila Kamińska. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010.

Miejskie opowieści - pierwszy tom cyklu - były próbą podjęcia namysłu nad przestrzenią, umieszczeniem jej w kontekście pedagogicznym. Podjęte rozważania dotykały głównie edukacyjnego wymiaru przestrzeni

 

 

 

Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska [et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Znakomity podręcznik niezbędny do nauki, pracy dydaktycznej i w codziennym życiu. Prezentuje

- rozwój biologiczny, zdrowie i potrzeby ucznia w różnych okresach życia,

 - ochronę i promocję zdrowia nauczyciela,

 -zdrowotne aspekty środowiska szkoły i procesu kształcenia,

 -zagadnienia dotyczące ludzi dorosłych oraz starzenia się i starości.

 

Biologiczne podstawy psychologii / James W. Kalat. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.


Książka w sposób przystępny i całościowy omawia fizjologiczne, ewolucyjne i rozwojowe mechanizmy zachowań i przeżyć psychicznych. Napisana barwnym językiem, z doskonale dobranym materiałem ilustracyjnym. Wprowadza w świat na styku biologii i psychologii, wskazując na niezwykłą przydatność wiedzy z zakresu biologii w pracy przyszłego psychologa.

 
Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych / Beata Ziębińska. - Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2010

Zdaniem autorki marginalizacja ludzi starszych w Polsce ma źródła w ładzie społecznym tworzącym się w okresie transformacji ustrojowej, kulturze społecznej, jak i samej starości jako fazie życia człowieka. Udowadnia ona jednak, że przy zastosowaniu zasad profilaktyki gerontologicznej ludzie starsi mogą być efektywni, twórczy i niezależni.

 

 

Rozwód i separacja pomiędzy małżonkami : aspekty prawne i majątkowe / Joanna Grzelińska. - Warszawa : Difin, 2010.

Publikacja omawia regulacje prawne dotyczące takich instytucji jak rozwód i separacja. O ile rozwód jest instytucją dobrze znaną i dość często stosowaną, o tyle separacja nie jest nadal popularna.  Książka będzie pomocna osobom zainteresowanym tą tematyką w poznaniu prawnych reguł obowiązujących w zakresie rozwodów oraz separacji.

 

 

Omerta / Mario Puzo ; z ang. przeł. Marek Fedyszak. - Warszawa : Albatros, 2011.

Zabójstwo popełnione w samym centrum Manhattanu na człowieku, który trzy lata wcześniej przeszedł na emeryturę, zerwał przestępcze kontakty i zajął się legalną działalnością bankową, wprawia w zdumienie jego dawnych współpracowników. Komu mogło zależeć na śmierci Raymonde? 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.


(es)