Nowe książki – maj 2011r.

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

 

multiMultimedia w kształceniu / Józef Bednarek. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, cop. 2008.

Książka powstała na zapotrzebowanie środowiska akademickiego, zwłaszcza uczelni humanistycznych (pedagogicznych) i informatycznych. Jest adresowana do nauczycieli wszystkich przedmiotów i pedagogów, a także innych osób przygotowujących i organizujących tradycyjne kształcenie, jak i edukację na odległość, w której korzysta się z najnowszych rozwiązań technologicznych.

 

 

 

mowaMowa ciała / Allan i Barbara Pease. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2010.

Autorzy analizują poszczególne elementy niewerbalnej komunikacji i całe grupy gestów,korzystając z najnowszych badań i ustaleń w dziedzinie biologii ewolucyjnej, psychologii i medycyny z jej nowoczesnymi technikami obrazowania mózgu.

 

 

 

 

 

bezBezpieczeństwo publiczne : stany nadzwyczajne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 1918-2009 / Lech Mażewski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010.

Przedmiotem pracy jest analiza polskich regulacji prawnych z zakresu stanów nadzwyczajnych (i towarzyszącej im praktyki ustrojowej) od momentu odzyskania niepodległości w 1918 r. aż do dziś.

 

 

 

dydaDydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń / Dorota Klus-Stańska. – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2010.

Praca przybliża obraz dydaktyki akademickiej, a przede wszystkim szkolnej, którą autorka zna doskonale. Umiejętnie wyprowadza daleko idące koncepcje z przyjętych założeń.

 

 

 

 

psyPsychiatria dzieci i młodzieży / red. Irena Namysłowska. – Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2011.
W książce przedstawiono całościową problematykę zagadnień rozwoju psychicznegodzieci i młodzieży. Opisano zaburzenia emocjonalne okresu dzieciństwa, a także zaburzenia okresu szkolnego i dorastania. Wiele miejsca poświęcono uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, przemocy w rodzinie.

 

 

 

pocoPo co się złościć / Elżbieta Zubrzycka. – Gdańsk : GWP, 2011.

Książka składa się z opowiadania i skierowanego do dzieci króciutkiego wykładu o zasadach prawidłowej komunikacji. Opowiadanie pokazuje dzieciom, skąd się bierze złość i do czego jest potrzebna....

 

 

 

 

obrazObraz szkoły i nauczyciela  : egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne  / red. Ewa Murawska. – Kraków : Impuls, 2010.

Książka skierowana nie tylko do nauczycieli akademickich i studentów pedagogiki, lecz także do samych nauczycieli, którym zależy na zrozumieniu procesów regulujących pracę szkoły i poszukiwaniu sposobów podnoszenia jej jakości oraz doskonaleniu własnego warsztatu pracy.

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

 

(es)