Nowe książki - kwiecień 2011 r.

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

 

dobrystartDobry start przedszkolaka / Monika Woźniak-Rościszewska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2010.

Program „Dobry start przedszkolaka" otrzymał I nagrodę w konkursie na najlepsze programy wychowania przedszkolnego, zorganizowanym przez Centralny Ośrodek Doskonalenia nauczycieli pod patronem Ministerstwa Edukacji Narodowej. (...) Celem programu jest stworzenie warunków umożliwiających dzieciom nabywanie umiejętności i wiedzy potrzebnych im do satysfakcjonującego startu w szkole i dalszego rozwoju. Cel ten jest realizowany przez organizowanie zajęć, opartych na jak największej aktywności dzieci oraz współpracy z rodzicami. (...)


olepszaO lepszą jakość uczenia się / Józef Placha. – Warszawa : Wydawnictwo UKSW, 2010.

Treść rozprawy stanowi właściwe rozwinięcie zamierzonego celu: uzasadnione naukowo podniesienie sposobu nauczania i uczenia się, tak na poziomie akademickim jak również w zakresie szkolnictwa ogólnego.

 

 

 

 

poradnictwoPoradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty / red. nauk. Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk. – Warszawa : Difin, 2010.

Jednym z założonych celów publikacji jest uwrażliwienie środowisk lokalnych i pracodawców na konieczność podjęcia wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania marginalizacji różnych grup społecznych. Książka składa się z dwóch części. W pierwszej zaprezentowano spojrzenie praktyków oraz teoretyków na rolę i znaczenie poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością. Druga część publikacji to próba zaprezentowania wybranej części osób, których problem wykluczenia społecznego może dotyczyć oraz wpływu szeroko rozumianego procesu poradnictwa zawodowego na planowanie własnej przyszłości zawodowej.

 

rodzinaRodzina osób z niepełnosprawnością intelektualną wobec wyzwań współczesności : heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji / red. nauk. Agnieszka Żyta. – Toruń : „Akapit”, 2010.

Praca ta otwiera cykl czterech książek, które połączy wspólny podtytuł : "Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji". Jak wskazuje recenzentka książki Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Teresa Żółkowska zawarte w niej "materiały mogą być adresowane do różnych instytucji, osób i służb, a mianowicie: specjalistów ds. rehabilitacji, nauczycieli, wychowawców, opiekunów, różnych ogniw administracji rządowej, organizacji pozarządowych, ruchów samopomocowych, a przede wszystkim rodziców. Książka ta może stanowić cenną pomoc naukową dla studentów, zwłaszcza kierunków pedagogicznych, socjologicznych i psychologicznych".

 

rozwojoweRozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska.- Warszawa : Difin, 2010.

Praca stanowi zbiór opracowań naukowych wielu autorów i mieści się w nurcie badawczym psychologii rodziny. Czytelnik ma rzadką okazję zapoznania się z wieloma złożonymi problemami życia rodzinnego, rozpatrywanymi w kontekście psychologii rozwoju i wychowania, a opartymi na rzetelnie przeprowadzonych badaniach naukowych.

 


znaczeniaZnaczenia historyczne w edukacji początkowej : narracyjne konstruowanie historii rodzinnych / Joanna Garbula. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Cop. 2010.

Nauczanie historii zmierza współcześnie do ukazywania nie tylko wielkich zdarzeń i syntez politycznych, ale prezentowania także mikrohistorii - drobnych wydarzeń i prywatnych mikroświatów zwykłych ludzi. Intencją Autorki było „przetarcie" drogi mikrohistorii do przestrzeni kształcenia początkowego. Znacznie bliższa i ważniejsza od tzw. wielkiej historii jest dla dziecka w wieku wczesnoszkolnym historia prywatna, która wiąże się ze zdolnością dzieci do wchodzenia w rolę aktywnego jej badacza.


spraSprawczość i wspólnotowość : podstawowe wymiary spostrzegania społecznego / Bogdan Wojciszke. – Gdańsk : GWP, 2010.

Wymiary sprawczości i wspólnotowości pojawiają się na każdym poziomie spostrzegania świata społecznego – czy to interpretacji pojedynczych aktów zachowania, spostrzegania ludzi i siebie, czy postaw interpersonalnych (lubienie i szacunek), czy wszelakich grup i kategorii społecznych, poczynając od kobiet i mężczyzn, a kończąc na biednych i bogatych. Zawartość tej książki przekonuje Czytelnika, iż w każdym z tych kontekstów rozróżnienie dwóch wymiarów treści pozwala zrozumieć i wyjaśnić wiele interesujących zjawisk z zakresu nie tylko spostrzegania społecznego, ale też  m. in. postaw interpersonalnych i postawy wobec siebie.

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)