Nowe książki - luty 2011

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

 

ks1Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli : teoria badania praktyka / Józef Bednarek. – Warszawa : WSP TWP, 2010

Głównym celem rozważań podejmowanych w książce jest analiza multimedialnego kształcenia ustawicznego nauczycieli, młodzieży uczącej się, studentów i dorosłych w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i informatycznych, a także doskonalenie nauczycieli i pedagogów oraz wychowawców w kontekście nowego znaczenia i roli mediów cyfrowych we współczesnym i globalizującym się świecie.

 

 

ks2Uniwersytety Trzeciego wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych / Beata Ziębińska. – Katowice : Wydaw. Naukowe „Śląsk”, 2010

Postępujący od kilkudziesięciu lat proces starzenia się społeczeństw i związane z nim skutki społeczne powodują, że ludzie starsi i starość jako faza życia człowieka stają się przedmiotem dociekań naukowych. Autorka udowadnia, że przy zastosowaniu zasad profilaktyki gerontologicznej ludzie starsi mogą być efektywni, twórczy i niezależni. Uniwersytety Trzeciego Wieku to właśnie instytucje, które nie tylko aktywizują społecznie, intelektualnie i ruchowo swoich słuchaczy, ale także zmieniają do nich nastawienie środowiska, w którym żyją.

 

 

ks3Rozwód i separacja pomiędzy małżonkami : aspekty prawne i majątkowe / Joanna Grzelińska. – Warszawa : Difin, 2010

Publikacja omawia regulacje prawne dotyczące takich instytucji jak rozwód i separacja. O ile rozwód jest instytucją dobrze znaną i dość często stosowaną, o tyle separacja nie jest nadal popularna. Małżeństwa wciąż częściej decydują się na definitywne zakończenie związku małżeńskiego poprzez orzeczenie rozwodu. Rzadkie występowanie z żądaniem orzeczenia separacji może wynikać zza małej wiedzy na jej temat. Publikacja będzie pomocna osobom zainteresowanym tą tematyką w poznaniu prawnych reguł obowiązujących w zakresie rozwodów oraz separacji.

 

 

ks4Dystopia : pedagogiczne konteksty teorii systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna / Michał Głażewski. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010

Michał Głażewski podjął problem, który w dwóch warstwach jest zupełnie w polskiej myśli pedagogicznej nieobecny. Jeden - to kwestia utopii i dystopii, a drugi to problem nieobecności w analizach pedagogicznych teorii systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna.

 

 

 

 

ks5Pozytywne starzenie się : młodzi duchem w jesieni życia / Robert D. Hill. – Warszawa : MT Biznes, 2010

Koncepcja positive aging – czyli pozytywnego starzenia się – to szkoła duchowej młodości w jesieni życia. Pogoda ducha i pozytywna energia decydują o tym, czy na starość odczuwamy więcej szczęścia niż bólu i trosk. Książka łączy nowatorskie podejście do procesu starzenia się z sugestiami i pomysłami na poprawę jakości życia w starości. Pomaga nam radzić sobie ze zmiennymi kolejami losu i do późnej starości czerpać z życia jak najwięcej.

 

 

ks6Mechanizmy przemocy w rodzinie : z pokolenia na pokolenie / Agnieszka Widera-Wysoczańska. – Warszawa : Difin, 2010

W książce Autorka podejmuje próbę poszukiwania i zrozumienia czynników, które zwiększają ryzyko przekazywania różnych form przemocy w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Poszukiwania oparte są o doświadczenia kliniczne Autorki jako psychoterapeuty zajmującego się osobami, które doświadczyły przemocy w rodzinie, literaturę światową oraz badania własne prowadzone na przestrzeni wielu lat, dotyczące zwłaszcza rodzin z wewnętrzną przemocą seksualną.

 

ks7Coaching / Jenny Rogers. –Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010

Autorka przedstawia podstawowe zasady coachingu. Opis uzupełnia o praktyczne przykłady rozwiązania różnych problemów, jakie pojawiają się w relacji klient coach, a także studia przypadków. Dzięki tej publikacji czytelnik rozwinie umiejętności niezbędne do tego, by być dobrym coachem. Książka jest przeznaczona zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę w dziedzinie coachingu, jak i dla tych, które mają już w tym zakresie pewne doświadczenie, a chciałyby udoskonalić swój warsztat.

 

 

ks8Chłopiec z latawcem / Khaled, Hosseini. – Warszawa : Albatros, 2010

Amir jest synem prominentnego biznesmena z Kabulu, Hassan - synem jego służącego. Obu chłopców łączy wielka przyjaźń - aż do dnia gdy Amir popełnia podłość...
Tego dnia ich drogi się rozchodzą, lecz wspomnienie o przyjacielu, którego zawiódł, nie opuści Amira przez następne lata. Czas spędzony z dala od Afganistanu - studia w Kalifornii, małżeństwo, sukces literacki - nie zatrze wstydu i poczucia winy. Nie uciszy wyrzutów sumienia.

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)