Nowe książki – marzec-kwiecień  2019 r.

 

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

(więcej na stronie http://83.12.188.66/integro/news)

 

dysDysleksja : podręcznik praktyka / Gavin Reid. -  Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018.

Autor wyjaśnia istotę dysleksji i wielostronnie ją charakteryzuje, uwzględniając między innymi czynniki biologiczne, kulturowe i językoznawcze. Ukazuje przy tym różne aspekty syste­mu szkolnictwa, które mają wpływ na życie i edukację uczniów zmagających się z trudnościami w czytaniu. Autor przekonuje, że radzenie sobie z dysleksją zależy przede wszystkim od wypracowania skutecznego sposobu uczenia się i odpowiedniego spo­sobu nauczania.

Sygn. MPLO 41997

 

 

dzieciDzieci ekranu : jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi - i jak wyrwać je z transu / Nicholas Kardaras. - Warszawa : CeDeWu, 2018.

Autor bada  wpływ technologii - zwłaszcza technologii ekranowej, nieodpowiedniej dla młodego wieku - na mózgi całego pokolenia. Badania przeprowadzone metodą neuroobrazowania dowodzą, że stymulujące jarzące się ekrany są tak samo dopaminergiczne (aktywujące dopaminę) dla ośrodka przyjemności w mózgu jak seks. Rosnąca liczba badań klinicznych koreluje technologię ekranu z takimi zaburzeniami jak ADHD, uzależnienia, niepokoje, depresja, wzmożona agresja, a nawet psychoza. 

Sygn. MPLO 41992

 

emanEmancypantki : kobiety, które zbudowały Kościół / Zuzanna Radzik. - Kraków : Wydawnictwo WAM, copyright 2018.

Zuzanna Radzik przedstawia odważną i błyskotliwą rewizję historii chrześcijaństwa. Korzystając z aktualnej wiedzy, Autorka pokazuje, jak doniosłą rolę odgrywały kobiety w rodzącym się Kościele. Niestety, z każdym wiekiem ich znaczenie spadało. Jest to zatem również historia stopniowego ograniczania kobiecych wpływów po wielkim wybuchu równouprawnienia przedstawionym w Nowym Testamencie. 

Sygn. MPLO 41983

 

 

terrPolscy terroryści / Wojciech Lada. - Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018.

Autor  w kontrowersyjnej książce Polscy terroryści udowadnia, że mamy tradycje terrorystyczne również w Polsce. Polityczni awanturnicy porywają się na najbardziej brawurowe akcje. Charyzmatyczni liderzy organizują siatkę konspiracji i tajne kursy wojskowe. Wszyscy są gotowi zginąć za wolność Polski. W historii zapisali się jako bojownicy, rewolucjoniści. Dziś pewnie nazwalibyśmy ich terrorystami.

Sygn. MPLO 41984

 

  

diaDiady, kliki, gangi : młodzież nieprzystosowana społecznie w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej / Krzysztof Sawicki. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls",  2018.

Publikacja wpisuje się we współczesne dyskusje na temat młodzieży społecznie nieprzystosowanej i jej resocjalizacji, readaptacji oraz reintegracji. 

Sygn. MPLO 42001

 

 

 

aserAsertywność : sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych / Robert Alberti, Michael Emmons. -  Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018.

Bezczelna czy pewna siebie? Asertywny czy agresywny? Granica między tymi postawami jest cienka i nieoczywista. W poradniku pokazano tu, krok po kroku, jak pokonać przeszkody na drodze do asertywnego myślenia i działania.

Sygn. MPLO 42014

 

 

 

ecoHistoria piękna / redakcja Umberto Eco. -  Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2018.

Przedstawione w książce obrazy, podobnie jak cytaty z dzieł literackich, od Pitagorasa po teksty współczesne, odzwierciedlają zróżnicowane pojęcia piękna, jakie pojawiały się na przestrzeni dziejów. 

Sygn. MPLO 42093 

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)